Dinsdag 19 februari 2019

Joan Ilahi

Joan Ilahi

Joan Ilahi, focalpoint voor de kredietlijn van India op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), beschouwt de Line of Credit (LoC) van India als een potentieel financieringsinstrument voor duurzame ontwikkeling. Op 3 augustus 2018 heeft zij tijdens de allereerste Business Circle van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry (SICCI) een uiteenzetting gegeven over deze kredietlijn. Zij hield de aanwezigen (ondernemers, overheidsvertegenwoordigers en politici) voor dat de LoC ten doel heeft het delen van ontwikkelingservaring met partnerlanden. “De LoC, die via de Exim Bank gaat, verstrekt leningen via de regering van India, maar kan ook zelfstandig leningen verstrekken. De voorwaarden zijn afhankelijk van de categorie waarin landen zijn ingedeeld; Suriname behoort tot de derde categorie.” Een belangrijke voorwaarde is wel dat de te financieren projecten voldoen aan de voorwaarden van de Detailed Project Report (DPR). De DPR-voorwaarden hebben betrekking op het presenteren van ontwikkelingsvoordelen, het aantonen van financiële en technische haalbaarheid, het verrichten van een milieu-effectenstudie (indien nodig) en het prijsgeven van projectdetails.

Ilahi liet weten dat de Indiase autoriteiten projecten betreffende de infrastructuur, export ter bevordering van bilaterale handel, en ondersteuning aan de Indiase exporteurs voor de opzet van een adequaat netwerk van dienstverlenende faciliteiten, als een prioriteit beschouwen. Projecten die zo een doelstelling hebben, komen dus makkelijker in aanmerking voor de Indiase kredietlijn. De LoC heeft überhaupt een looptijd van 15 jaar. De verschuldigde rente aan de Exim Bank door de Surinaamse autoriteiten bedraagt bij de LoC 1.25% (variabele liborrente) en 1.5% (vaste rente). “Eén van de leenvoorwaarden is dat 75% van de projectwaarde moet bestaan uit goederen en/of diensten die afkomstig zijn uit India. Deze goederen en/of diensten moeten ook vrij zijn van belastingen. Het is ook van belang dat het project binnen een bepaalde periode na ondertekening voltooid dient te zijn.” India biedt eveneens de mogelijkheid om de Project Preparation Facility (PPF) kosteloos aan te vragen. Met deze faciliteit krijgen landen ondersteuning bij de projectvoorbereiding en projectontwerp. “Dit is een faciliteit die Suriname goed kan inzetten voor capacity building”, aldus Ilahi.

KSR