Maandag 25 maart 2019

2We wachten nog steeds op rehabilitatie Oost-Westverbinding”1De rehabilitatie van de Oost-Westverbinding is een vraagstuk waar de politicus Jitendra Kalloe (VHP) zich enorm zorgen over maakt. Deze verbindingsweg verkeert namelijk al geruime tijd in een deplorabele toestand. In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt Kalloe dat grote delen van de Oost-Westverbinding thans ontsierd zijn met wegverzakkingen. “Vanaf Nieuw-Nickerie tot en met Coppenamepunt ziet het er triest uit. President Desi Bouterse had tijdens zijn jaarrede meegedeeld dat de weg gerehabiliteerd zou worden in het eerste kwartaal van 2018. Wij zijn nu in het tweede kwartaal van 2018 en nog steeds is er geen werk van gemaakt om de Oost-Westverbinding te herstellen”, licht de volksvertegenwoordiger toe. Dit is bovendien de enige verbindingsweg die naar Nickerie leidt. Doordat het asfalt steeds verder afbrokkelt, vormt het een gevaar voor de weggebruikers. Kalloe, die ook genoodzaakt is om van het slechte wegdek gebruik te maken, moet frequent toezien hoe de autobanden ten onder gaan. “De Oost-Westverbinding heeft teveel kuilen. Dit moet zo spoedig mogelijk aangepakt worden, anders zitten we met de gebakken peren in de grote regentijd.”

Kalloe hekelt het feit dat de overheid pas ingrijpt als de urgentie daartoe aanbreekt. “En ook dan worden er slechts kleine herstelwerkzaamheden verricht, terwijl er een integrale en duurzame aanpak nodig is. De burgers moeten namelijk zonder angst op de Oost-Westverbinding kunnen rijden.” In juni van het afgelopen jaar bijvoorbeeld, stond tientallen kilometers van deze verbindingsweg compleet blank als gevolg van de hevige onweersbuien. Kalloe vreest dat deze toestand zich wederom zal voordoen. Hij accentueert dat het onderhoud van de wegen bovendien niet alleen in handen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) ligt, maar ook bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Op LVV is onlangs de nieuwe minister Lekhram Soerdjan benoemd. De ex-minister van OWT&C, Jerry Miranda, had zich voorgenomen om een landelijke aanpak te starten in 2017, waarbij 60 grafmachines ingezet zouden worden om de wateroverlast in te dammen. “Nu is OWT&C samen met LVV, het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de districtscommissariaten bezig met de landelijke ontwateringswerkzaamheden. We hopen dat de overheid ook maatregelen zal treffen op de Oost-Westverbinding, voordat het onder water loopt”, aldus de volksvertegenwoordiger.

KSR