Woensdag 23 januari 2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft inmiddels een nieuwe minister: Lekhram Soerdjan. De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) verwacht dat de nieuwe minister de achtergelaten chaos van zijn voorganger niet adequaat zal kunnen aanpakken. In gesprek met Dagblad Suriname brengt Kalloe in herinnering dat het ministerie door de rijstmagnaat Imro Manglie publiekelijk is verweten van corruptieve praktijken. “Tijdens het bewind van Algoe zijn er veel zaken aangehaald waarop er nooit een antwoord is gegeven, zoals het visvergunningschandaal en de pelmolenfraude ter waarde van USD 400.000. Niet omdat er een nieuwe minister is benoemd, betekent het dat al die zaken in een doofpot worden gestopt”, accentueert Kalloe. Hij is van oordeel dat Soerdjan de draad moet oppakken om het imago van het ministerie te herstellen. “We wachten nog steeds op een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) op LVV.”

Soerdjan, die in een rijdende trein is gestapt, heeft getracht om zijn verantwoordelijkheden als minister meteen te dragen. Zo is hij bezig om de landbouw- en veeteeltgebieden te beschermen van wateroverlast. Daarbij beschouwt Soerdjan het opzetten van waterschappen als een goed hulpmiddel. In het kader hiervan heeft hij een bezoek gebracht aan de ressorten Weg naar Zee en Pomona. Alhoewel dit een goede aanvang is voor een nieuwe minister, voorspelt Kalloe dat er uiteindelijk niet veel tot stand zal komen. “Van waar gaan de financiële middelen komen? Bij Algoe waren er ook projecten opgestapeld die niet zijn uitgevoerd. Een landelijke aanpak voor herstel van lozingen, irrigatie, sluizen en kokers geschiedt bovendien niet binnen één dag. Daarom heb ik keer op keer gezegd om niet te wachten totdat het kalf verdronken is”, aldus de volksvertegenwoordiger.

KSR