Donderdag 24 januari 2019

De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) betreurt de taferelen, waarbij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, verwikkeld is geraakt. In gesprek met Dagblad Suriname beklemtoont hij dat de ernstige brief, die de rijstmagnaat Imro Manglie naar de minister heeft verstuurd boekdelen spreekt. “Het is hoog tijd dat er een Centrale Landsaccountantsdienst (Clad)-onderzoek wordt ingesteld over de misstanden op dit ministerie”, luidt de reactie van Kalloe. Hij merkt namelijk op dat de machthebbers, ondanks het beklag vanuit de samenleving, tot nog toe geen stappen hebben ondernomen om de minister aan de tand te voelen. De president, die overigens degene is die de ministers benoemt en ontslaat, heeft het eveneens nagelaten om achter het fijne van de zaak te komen. Voor de parlementariër is dit een zeer kwalijke zaak. “De agrariërs klagen steen en been over het gedrag van de minister; vaak is hij niet aanwezig op belangrijke bijeenkomsten met de stakeholders.”

Naar zeggen van Kalloe wordt er sinds 2015 een falend beleid gevoerd op LVV. “De minister heeft tal van zaken, die corruptiegevoelig zijn, in het afgelopen jaar in de doofpot gestopt. Er zijn veel geïnitieerde projecten die nooit zijn uitgevoerd, zoals de cassavefabriek. Vooral de Surinaamse Machinale Landbouw (SML) is vrijwel doodgebloed. De pelmolenfraude, ter waarde van USD 400.000, ligt ook nog vers in ons geheugen net als het visvergunningenschandaal.” De rijstmagnaat Manglie heeft dit eveneens breedvoerig aangekaart binnen de media. Desondanks zien wij dat de minister zich van al deze verwijten weinig of niets aantrekt, merkt de volksvertegenwoordiger op. “Betekent het dat de minister geen concreet antwoord heeft?” Het DNA-lid Kalloe is van oordeel dat dergelijke praktijken een grondig onderzoek behoeven, welke uiteindelijk ertoe moeten leiden dat er een andere capabele minister voor de agrarische sector wordt benoemd die deze sector tot bloei kan brengen.

KSR