Zaterdag 20 april 2019

“Basiszorg is verkiezingsstunt geworden”De periode waarbinnen het Nickeriaanse volk hun basiszorgverzekeringskaarten mochten afhalen in hun eigen woonomgeving (in het gebouw van de Maritieme Autoriteit Suriname), is gisteren afgesloten. Volgens de volksvertegenwoordiger, Jitendra Kalloe (VHP), lijkt de afhandeling van de basiszorgaanvragen c.q. verlenging steeds meer op een verkiezingsstunt. In gesprek met Dagblad Suriname licht hij toe waarom hij deze mening is toegedaan. “De medewerkers die de mensen moesten registreren/begeleiden zijn selectief te werk gegaan, terwijl de basiszorg voor een ieder toegankelijk moet zijn. Er is een heel onmenselijke behandeling gegeven aan het gros van de Nickerianen. Zij die geen inkomen hebben en niet zover zijn om een formulier zelf in te vullen, zijn gewoon weggestuurd”, vertelt Kalloe vol verbazing.

Hij merkt op dat de formulieren, die bestemd waren voor personen jonger dan 16 jaar en de 60-plussers, zeer onprofessioneel eruit zagen. “Het had slechts vragen over de inkomsten en uitgaven. Verder niets meer. Hoe beoordeelt men zoiets?” Kalloe accentueert dat de werkelijke gedachte achter de basiszorgverzekeringswet niet verloren mag gaan. Onder de huidige omstandigheden kan men nergens terecht zonder een SZF-kaart of basiszorgkaart. “Als je naar de arts of ziekenhuis gaat, heb je zo een kaart nodig, anders wordt je niet geholpen. Het is dus heel triest dat men een groot deel van de mensen niet goed kan opvangen en begeleiden, en alleen erop uit is om zulke gevoelige zaken als een verkiezingsstunt te gebruiken”, aldus Kalloe.

KSR