Zondag 17 maart 2019

Jim Bousaid (2e van links) op de bijeenkomst van Kenniskring (foto: Regilio Derby)

Jim Bousaid (2e van links) op de bijeenkomst van Kenniskring (foto: Regilio Derby)

De voorzitter van de bankiersvereniging, Jim Bousaid, heeft onlangs op een Kenniskringbijeenkomst gereageerd op de rage rond cryptovaluta. Bousaid gaf aan dat zijn opinie één is van het Surinaams bankwezen, de Centrale Bank en internationale bankiers. Binnen het bankwezen zijn crypto currency’s niet populair. In 2017 heeft de Centrale Bank van Suriname naar het publiek een algemene waarschuwing de deur doen uitgaan. De waarschuwing had te maken met de attentie die de banken van de moederbank hadden gevraagd voor de vele buitenlandse missies naar Suriname om crypto aan te prijzen.

Regulering
“Een van de grote zaken waar banken moeite mee hebben, is het ongereguleerd zijn van crypto currency’s. Geld moet altijd gereguleerd worden. Het is een belangrijke factor in de economie. Daarom heb je een Centrale Bank, die door middel van monetair beleid de geldhoeveelheid in de samenleving reguleert. Daarom heb je een overheid die door middel van fiscaal beleid de geldhoeveelheid reguleert. Teveel aan geld leidt tot inflatie en wisselkoersdepreciatie en een tekort aan geld leidt tot beperking van de economische groei”, stelt Bousaid. Gebrek aan controle creëert volgens de bankier echter instabiliteit en risico. Centrale banken zullen volgens Bousaid nooit toelaten dat ongereguleerd geld in de samenleving wereldwijd functioneert, zeker vanwege de risico’s die meespelen.

Stabiliteit
Hij vraagt zichzelf ook af wat de drijfveer is van crypto currency. De waardegedrevenheid van aandelen en obligaties bijvoorbeeld is helder. Bij crypto is er een massieve volatiliteit waar te nemen. In december 2017 was de waarde van een bitcoin boven de $20.000. Op 7 maart was de prijs tegen 14.00 uur beneden de $10.000. “Iets kan geen currency zijn als de waarde zo fluctueert. Juist is een kenmerk van een munt dat het stabiel blijft en stabiel kan worden gehouden door regulatoren”, zei Bousaid. Het publiek was sceptisch wat dit laatste deel betreft, terugblikkend op de devaluaties van de Surinaamse Dollar in de afgelopen jaren. Als gesteld wordt dat salarissen ook met bitcoins betaald kunnen worden, wordt volatiliteit als argument opgeworpen.

Criminele handen
Bousaid stond ook een moment stil bij anti-moneylaundering regelgeving. Deze vorm van regelgeving is gericht op het voorkomen dat illegale vormen van geld de wereld en in de lokale economie rondgaat. “Bitcoin-transacties zijn typisch anoniem. Voor banken is dat een nachtmerrie. Er zijn ruwe schattingen dat 30% van het belegd vermogen in crypto currency in criminele handen is. Dit zijn geen cijfers die toelaatbaar zijn”, meent Bousaid. Buitenlandse banken zijn ook alert voor potentiële verliezen, met name op ongedekte leningen, of voor blootstelling aan witwasserij. Verschillende banken, waaronder Citigroup en JPMorgan Chase in Amerika, en Lloyds in Groot-Brittannië namen de ongebruikelijke stap om klanten te verbieden cryptovaluta’s te kopen met hun creditcards.

Milieu
Daarnaast stelde Bousaid dat de productie, opslag en verkoop van bitcoins heel energie-intensief zijn. Het levert naar zijn oordeel een grote bijdrage aan milieuvervuiling en daarmee opwarming van de aarde. “Voor 1 bitcointransactie is zoveel energie nodig, als voor 1 gezinshuishouding in een maand. Het lijkt een vreemd argument, maar het leidt tot ernstige milieuvervuiling”, meent Bousaid. Als je de beweging op de cryptomarkt opvoert, betekent het dat meestal veel computers nodig zijn en dus veel elektriciteit. Het verlangen naar energie heeft gezorgd voor een goudkoorts voor bitcoins in IJsland bijvoorbeeld. Handelaren die zoeken naar goedkope, hernieuwbare energie zijn de afgelopen maanden op het eiland terechtgekomen om te profiteren van de geothermische en waterkrachtcentrales. Daar zijn er ook criminele activiteiten ontdekt.

Verandering bankwezen
Bousaid stelt dat het bankwezen in de komende tijd veel zal veranderen onder invloed van technologie. Banken werken veel met financieel technologische bedrijven om een heleboel processen te moderniseren. “De oplossing voor een heleboel zaken, zoals vals geld, is niet noodzakelijkerwijs bitcoin, maar girale transacties. Ook girale transacties zijn niet vals. Ook girale transacties kunnen snel de wereld overgaan. Internationale transacties via het bankwezen gaan uiteindelijk helemaal gratis zijn. Je zult niet per se een crypto currency nodig hebben om dit te realiseren. De toekomst van crypto currency is niet rooskleurig”, stelt Bousaid.

Kavish Ganesh