Vrijdag 24 mei 2019

Doekhie eist onderzoek naar onrechtmatige inning pensioen Hakrinbank-directeur

Jim Bousaid, de vertrekkende algemeen directeur (CEO) van de Hakrinbank NV, ontkent vanaf 1 september 2016 onrechtmatig maandelijks een pensioen van ongeveer SRD 24.270,58 te hebben ontvangen, alsook zijn salaris met de daarbij behorende inflatiecorrecties, lumpsum, onkostenvergoeding en emolumenten. Uit een brief van de Remuneratie- en Nominatiecommissie, onder leiding van Rabin Parmessar dat op 21 maart 2018 naar de raad van commissarissen van de bank is gestuurd, worden zware beschuldigen geuit richting de Hakrinbank-directeur. Er wordt volgens de drie leden van de commissie geen rekening gehouden met het feit dat Bousaid zijn dienstbetrekking met de Hakrinbank NV niet is beëindigd, maar is voortgezet. Geadviseerd wordt op de onmiddellijke stopzetting van de pensioenuitkering aan de huidige CEO en een regeling te treffen met de CEO tot terugbetalen van de door hem onterecht geinde bedragen. “Het is een valse brief en gewoon vuilsmijterij naar ons toe”, zegt een zeer gebelgde Bousaid om een reactie gevraagd, aan Dagblad Suriname. Deze kwestie heeft Bousaid gisteravond ook aan de orde gesteld tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De econoom vindt het lastig dat zijn goede naam zo in diskrediet wordt gebracht.

“Laat hij mij geen flauwekul komen vertellen. Die brief mag een miljoen keer vals zijn, maar ik heb de zaak onderzocht en het blijkt dat hij het geld wel heeft ontvangen. Onrechtmatig zulke hoge bedragen innen is diefstal, corruptie en wanbeleid. Een man die steeds heeft over transparant financieel beleid is vandaag aan de dag juist de man die al bijna twee jaren onrechtmatig pensioen van de staat toucheert, terwijl hij nog in actieve dienst is. Je kunt geen pensioen toucheren, terwijl je nog normaal je salaris en privileges ontvangt”, zegt een duidelijk geïrriteerde NDP-parlementariër Rachied Doekhie aan Dagblad Suriname. De politicus eist dat het ministerie van Financiën een strafrechtelijk onderzoek start om deze zaak tot de bodem te onderzoeken. De NDP’er benadrukt niets tegen de persoon Bousaid te hebben, maar het systeem waarop met middelen van de bank wordt omgegaan.

Grote handelaren aangeschreven om rekeningen leeg te halen
Nadat bekend werd dat Bousaid bij de bank gedwongen zou moeten vertrekken, is langs digitale weg een oproep gelanceerd, die duidt op het massaal opzeggen van rekeningen bij deze bank. Doekhie beweert dat grote handelaren zijn aangeschreven om hun rekeningen leeg te halen. “Gewoon omdat de grootste aandeelhouder geen verlenging meer wil geven aan Bousaid. Zogenaamd wil men nu grote cliënten van de bank verdrijven om de zaak daar te destabiliseren. Hierdoor zal de bank aan inkomstenderving lijden, waardoor morgen gezegd kan worden: ‘Zie je, toen Bousaid er was, waren de winsten beter’”, benadrukt de NDP’er. Hij schaart zich achter het argument van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, die stelt dat dit ‘een gevaarlijke ontwikkeling’ is.

‘Al zou het mijn moeder zijn, weghalen en plaatsmaken voor anderen!’
Volgens Hoefdraad moest de Hakrinbank-directeur al sinds 2016 met pensioen, maar de aandeelhouderkoos ervoor om dit tot 2018 te verlengen. Doekhie ziet persoonlijk ook een gevaar in het te lang laten van iemand op een leidinggevende post. “Je hebt al twee jaren gehad en zien wij al indicaties voor corruptie. Mijn God, houd de eer aan jezelf. Wil je je hele leven lang daar zitten? A no kang. Geef andere jongeren binnen de bank of capabele mensen buiten de kans. Gelieerd zijn aan de NDP maakt niet uit voor mij. Niet alleen Bousaid, al zou het mijn moeder zijn, weghalen en plaatsmaken voor anderen!”, aldus de NDP’er.

Bousaid wordt 62 jaar
In de overgelegde stukken, welke door de directie aan de commissie zijn gegeven, is geen advies van het hoofd HRM aangetroffen over de pensioenuitkering van de CEO. Alsook een vaststelling van de pensioengrondslag 2016/2017/2018 en vaststelling van pensioenuitkering van het bestuur van het pensioenfonds ontbreken. Bousaid bereikte de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar op 12 augustus 2016. Over een maand wordt hij 62 jaar. Met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd is volgens het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Hakrinbank Directie de pensioendatum bepaald op de eerste dag van de maand volgende op de 60ste verjaardag van een deelnemer. Echter is door de rvc een tijdelijke verlenging van het dienstverband met Bousaid overeengekomen tot de AvA van 2018, welke statutair uiterlijk juli 2018 moet zijn gehouden.

Faisel Rasoelbaks