Woensdag 23 januari 2019

2Jagernath pleit voor betere waardering volksgezondheidEen betere plaats toekennen aan het aspect volksgezondheid binnen de beleidsprioriteiten, helaas blijkt dat dit de afgelopen jaren steeds aan het vervallen is. Tot deze beredenering komt de VHP-parlementariër uit het rijstdistrict Nickerie, Jotish Jagernath. Behalve politicus is hij ook arts in dienst bij de Regionale Gezondheidsdienst, de RGD. In gesprek met Dagblad Suriname neemt de arts geen blad voor zijn mond en schroomt er niet voor aan te geven dat de volksgezondheid in het land gebagatelliseerd wordt. Hij heeft graag dat de volksgezondheid de juiste toekenning krijgt, die het verdient. Het is een feit dat slechts een schrale 6% van de staatsbegroting toevloeit naar de volksgezondheid. In tegenstelling tot andere landen, die 25% of meer van hun begroting stoppen in de volksgezondheid, is dit bitter weinig, merkt de arts op. Als commissielid Volksgezondheid in het parlement zal hij uiteraard zijn stem laten horen.

Volksgezondheid Nickerie ernstig in gevaar
In het district Nickerie waar hij werkzaam is, is zich een heel gevaarlijke situatie aan het ontwikkelen. In de maand maart van dit jaar zijn er 12 amputaties gepleegd bij patiënten met de ziekte diabetis mellitus, in de volksmond bekend als de suikerziekte. Deze hebben plaatsgevonden in het Lachmipersad Mungra Medisch Centrum, in de volksmond bekend als Streekziekenhuis Nickerie. Dit district heeft 34.000 inwoners, waarvan ongeveer 40% jonger is dan 25 jaar is. Hiervan heeft ongeveer 18% diabetes mellitus. Dit komt neer op ongeveer 2.500 personen. Deze kwestie zal ook door Jagernath aangekaart worden in commissieverband. De achtergrond van de amputaties, daarin is hij geïnteresseerd. Zoals Jagernath het verwoordde, kan niet zomaar 12 amputaties binnen een maand plaatsvinden. Dit moet voorafgegaan zijn aan een proces.

Voorlichting preventie geen succes
Jagernath onderkent dat er tal van instituten en organisaties zijn die voorlichting bieden aan de burgers. Dit moet dienen als preventie om de suikerziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. Wat er mis gaat, weet hij niet. Maar de voorlichting, de preventiemaatregelen zijn er wel. Als arts is er een regeling getroffen dat de diabetespatiënten doorgestuurd worden naar de one stop shop voor verdere zorg en begeleiding. Hier worden zij door diverse deskundigen, waaronder diëtisten en specialisten, verder begeleid. Ook aspecten als manicuren en pedicuren komen bij kijken. Maar wanneer hij in ogenschouw neemt dat zich in de maand maart van dit jaar 12 gevallen van amputaties hebben voorgedaan, plaatst hij wel vraagtekens achter de oorzaken die dit tot gevolg hebben gehad. Of de patiënten zich wel of niet gehouden hebben aan de ‘spelregels’ van een dieet, die van belang zijn voor een goede gezondheid, hier is hij wel benieuwd naar. Voor hem is het van groot belang na te gaan waar het mis gaat. In reguliere gevallen waar men de therapie ontrouw is geweest, wordt de patiënt wederom doorverwezen naar de one stop shop.

Asha Gajadien-Bhagwat