Donderdag 21 juni 2018

FernaldIvan Fernald, coördinator van het Johan Adolf Instituut (Japin), het wetenschappelijk bureau van de Nationale Partij Suriname (NPS), heeft bedankt voor deze functie. Fernald zei desgevraagd aan Dagblad Suriname dat hij op het moment niet wenst in te gaan op deze kwestie. Hij benadrukte niet terug te zullen komen op zijn beslissing, het is definitief. Zijn besluit om te bedanken als coördinator van het Japin is niet van het ene op het andere moment genomen.
Fernald bedrijft Nasser politiek
In eerste instantie werd het aftreden van Fernald gezien als “een storm in een glas water”. Hij wil aandacht, hij bedrijft Nasser politiek, met andere woorden hij bedankt in de verwachting dat men hem zal verzoeken om aan te blijven. Fernald: “Ik kom niet terug op mijn beslissing. Ik ga recht door zee, ik heb het doelbewust gedaan. Het is een ernstig signaal naar de partij toe”.

Niet zien aankomen
Binnen de NPS is men onaangenaam verrast door het aftreden van Fernald. Weinigen hebben het zien aankomen. Het gaat om een politiek gevoelige situatie, een interne aangelegenheid waaraan niemand zijn vingers wenst te branden. Sommige NPS’ers stellen zich op het standpunt dat de werkwijze en handelingen van NPS-leider Gregory Rusland zouden hebben bijgedragen aan wat genoemd wordt “crisis binnen de partij”. De NPS Adviesraad heeft maandagavond vergaderd om het hoofd te buigen over deze kwestie. Tijdens de vergadering werd er niet vanuit gegaan dat Fernald de partij de rug toekeert. Fernald zelf zegt hierover: ‘time wil tell’. Zijn aftreden heeft ernstige consequenties voor de NPS. De ontevredenheid van Fernald zou te maken hebben met de wijze van leiderschap en wrijving, die er is ontstaan met de Werkgroep Planning en Ontwikkeling van de partij.

Roberto Baptista nieuwe voorzitter NPS Adviesraad
De Nationale Partij Suriname heeft er geen gras over laten groeien. Nadat Ivan Fernald bedankt had als coördinator van de adviesraad is deze functie onmiddellijk ingevuld. Intussen heeft voorzitter Gregory Rusland gereageerd. “Naar aanleiding van het schrijven van de heer Ivan Fernald in verband met het ter beschikking stellen van zijn functie als coördinator van het Japin heeft een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur samen met de voorzitter van de adviesraad en de coördinatoren van de werkgroepen binnen het Japin op maandag 9 januari 2017 een bespreking in Grun Dyari gehad. Besloten is dat per maandag 9 januari 2017 de coördinatie van het Japin zal worden uitgeoefend door de voorzitter van de adviesraad, drs. Roberto Baptista, zoals aangegeven in de statuten van de partij. Verder zal het Japin uitvoering geven aan zijn uitgezet programma, zoals afgesproken in de komende maanden. De heer Fernald behoudt de functies van lid van de adviesraad en coördinator van de werkgroep Onderwijs binnen het Japin”, aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland.

HD

Meer Binnenlands Nieuws