Dinsdag 19 februari 2019

Er zullen in het komende schooljaar 2018-2019 geen nieuwe inschrijvingen meer plaatsvinden op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Dit heeft Onderwijsminister Lilian Ferrier de directeur van de school, Marcia Dankerlui, per brief te kennen gegeven. De transformatie van het IOL naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname, dat alles te maken heeft met het Herwaarderingsbesluit van Onderwijsgevenden, zal op basis van het Herwaarderingsbesluit op 1 oktober 2018 een feit zijn. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal volgens de bewindsvrouw binnenkort in overleg treden met de leiding over de wijze van afbouw van het huidige IOL. Er zal ook nader overleg gevoerd worden tussen het bestuur van de universiteit en het IOL over de opbouw van de universitaire lerarenopleiding. Het ministerie zal ook tijdig bekend maken wat de inschrijfmogelijkheden zijn voor VOS-geslaagden en anderen die in het schooljaar 2018-2019 met een lerarenopleiding willen beginnen. Een presidentiële commissie die in 2017 was ingesteld door ex-minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moest nagaan hoe en op welke manier de transformatie zou moeten plaatsvinden. Het onderzoek is in mei dit jaar afgerond. De bevindingen en de aanbevelingen zijn inmiddels opgestuurd naar de huidige onderwijsminister. Niet alle direct betrokkenen zijn echter gelukkig met de nieuwe constructie, maar het proces van het afbouwen van de dertien opleidingen bij het IOL is al ingezet. Vernomen wordt dat de studenten die hun opleidingen moeten afronden, alsnog in de gelegenheid zullen worden gesteld om dat te doen. De afgestudeerde leraren zullen voortaan een bachelortitel krijgen.

Faisel Rasoelbaks