Vrijdag 17 mei 2019

Op 16 november zal het “soft launch” plaatsvinden van het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (Investsur) aan de Brokopondolaan, alwaar zij kortgeleden haar intrek heeft genomen en van waaruit in de komende periode alle investeringsaangelegenheden zullen worden gecoördineerd. Investsur heeft sinds april van dit jaar het traject ingezet voor de operationalisering. Investsur is het orgaan dat investeerders zal aantrekken en faciliteren. Zij hebben de volgende taken waaronder het coördineren van de administratieve afhandeling om toekenning van een faciliteit, het coördineren van de administratieve afhandeling van het beroep tegen beslissingen van de Minister of andere bevoegde instantie; de Minister adviseren over het verlenen van faciliteiten, het bevorderen dat beslissingen van de Minister of andere bevoegde instanties binnen de daarvoor gestelde termijnen worden gegeven, tezamen met de daarvoor in de Investeringswet 2001 aangewezen instanties controle uitoefenen op de juiste toepassing van verleende faciliteiten en het naleven van eventueel gestelde voorwaarden en de Minister adviseren over het intrekken van verleende faciliteiten. Het instituut is bij de Investeringswet en Wet Investsur gevestigd in het jaar 2002. Het instituut heeft een veel grotere uitdaging dan de eerder bekende Investment and Development Corporation Suriname (IDCS). Dit instituut zal nu functioneren als een one stop shop voor investeerders in Suriname.

NK