Woensdag 15 mei 2019

Er moet een grondige training en screening van onze politieambtenaren plaatsvinden. Het politiewerk brengt vanwege zijn karakter een heleboel stress met zich mee. Die stress is groter geworden met het schaars worden van de middelen, die er ter beschikking zijn van de politie. Bureaus zitten zo nu en dan verlegen om brandstof en ook kantoormiddelen. De intimidatie tegen de politie vanuit het publiek is zwaarder geworden. Zelfs jongeren hebben de politieambtenaren aangevallen in de rechtmatige uitoefening van hun functie. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de binnenstad. Ook oefent de georganiseerde misdaad een bepaalde druk op de politie wereldwijd. En de kans is klein dat Suriname een uitzondering is. Er vindt wereldwijd infiltratie en beïnvloeding plaats van de politie vanuit de buitenwereld. Dat legt binnen het politiekorps een druk op politieambtenaren. Verder is het zo dat de rekrutering van de politie in Suriname zwaar is gepolitiseerd, teruggaande naar de periode van het Nieuw Front. Dat heeft met zich meegebracht dat de kwaliteit van het politiekorps behoorlijk is achteruit gegaan. De politieman heeft verder in Suriname te maken met een minderwaardigheidscomplex. Dat maakt dat hij heel snel in de verdediging gaat en grof wordt. De gemiddelde politieman in Suriname heeft gebrekkige tot zeer tegenvallende communicatievaardigheden. Het grootste probleem waar het politieapparaat mee kampt, is het integriteitsvraagstuk. Er zijn codes die bij de politie zijn gaan verwateren. We denken bijvoorbeeld aan het milieu van de politie en de vrienden die hij kiest. Er is met name in de jaren ’90 veel kritiek geweest op de strenge politie. De politie werd impopulair door haar strenge houding, waarbij familie en vrienden ook niet werden ontzien. In het nieuwe millennium heeft de politie een poging ondernomen om van haar impopulaire imago af te komen. Het gezag van de politieman is vanaf toen gaan eroderen. Politiemannen zijn zich teveel gaan mengen in alledaagse activiteiten. Ze zijn niet kieskeurig bij het uitpikken van hun vrienden. Het alcoholisme stak de kop op en is nu een belangrijk probleem waarmee de politie kampt. Het komt zelfs voor dat meerderen nuchter gaan naar evenementen, waar ze worden uitgenodigd en zwaar bezopen de zaak verlaten. Men is dan zodanig dronken dat men door ondergeschikten moet worden gedragen en naar huis worden gebracht. De laatste tijd is het veel vaker dan voorheen voorgekomen dat politiemannen hand- en spandiensten hebben verleend aan criminele activiteiten. Het is ook voorgekomen dat politieambtenaren valse pv’s opmaken. Onder andere bij verkeersongevallen dreigt dat vaker te gebeuren. Dit is dan ook te merken aan de berichtgeving vanuit de politie. Verder is het opgevallen dat de politiemannen zelf in het verkeer zich niet houden aan snelheidsbeperkingen. Ook bezorgen sommigen overlast door luid muziek in hun auto te spelen. Daardoor kunnen ze anderen niet aanpakken. Het kwam voor dat de politiemannen met het publiek meezopen voor Chinese supermarkten, iets dat verboden is volgens de vergunningsvoorwaarden. Hier en daar is dat opgehouden, maar er wordt nog steeds openlijk voor de winkels gedronken, terwijl de politie gewoon voorbij rijdt. Er zijn politiemannen die drinken en achter het stuur kruipen. Dat gebeurt waarschijnlijk op grote schaal. De burgerij maakt zich ook veel schuldig hieraan en de ongelukken blijven niet uit. Er zijn burgers die jarenlang zuipen en rijden zonder ongelukken. Een deel van het publiek gelooft daarom niet dat de beperking van drinken en rijden, zinnig is. De politie kan grote stapels bekeuringen uitschrijven wat betreft deze overtreding. Maar daarmee zou de politie impopulair worden en waarschijnlijk willen ze dat voorkomen. Een groot probleem binnen de politie is iets waarmee de totale ambtenarij te maken heeft: het in de pen klimmen. Er zijn politieambtenaren die het schrijven van een pv als een lijdensweg ervaren. Er zijn onder de politieambtenaren mensen, die wel in staat zijn een degelijk pv te schrijven. Deze moeten vaker andere collega’s helpen. Op dit gebied moeten de politiemannen een intensievere training krijgen.

De afgelopen dagen is een poging tot zelfmoord van een politieman in het nieuws gekomen. Ook is regelmatig het bedreigen of aanvallen van partners in het nieuws. Enkele dagen terug was ook het negeren van verkeercontrole en rijden onder invloed door een politieman in het nieuws. Een ex-politieminister heeft met zijn pistool geschoten en zijn wapen is nu ingehouden. Er moet een zwaar integriteitsprogramma bij onze politie worden uitgevoerd. Daarvoor moet geld worden uitgetrokken. Ook moet de rekrutering van de politie transparanter plaatsvinden. De regering moet hierover een uitdrukkelijk statement maken.