Donderdag 16 mei 2019

Marktmeester John Lecton

Marktmeester John Lecton

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 juli hebben dieven zich toegang verschaft tot het kantoor van marktmeester John Lecton van de Centrale Markt. Volgens de eerste berichten wordt er SRD 30.000 vermist. Van een doorgaans betrouwbare bron werd vernomen dat het gestolen bedrag SRD 80.000 bedraagt.

Buitgemaakt bedrag veel hoger
Daarmee geconfronteerd, werd door een leidinggevende op de markt bevestigd dat het ontvreemde bedrag veel hoger is dan SRD 30.000. Lecton en ander marktpersoneel wilden geen verdere details verstrekken, die het politieonderzoek zouden kunnen doorkruisen. Vermeldenswaard is dat er niet alleen in het kantoor van de marktmeester is ingebroken. De financiële afdeling, die in een andere ruimte is ondergebracht, werd ook aangedaan. Als er daar ook het een en ander is buitgemaakt, is nog niet naar voren gekomen.

Frustratie
Voor de marktleiding, die in de afgelopen tijd alle zeilen heeft bijgezet om de gang van zaken op Centrale en andere markten te verbeteren en het nu al aanzienlijk beter gaat met het marktwezen, is de diefstal een klap in het gezicht en een gevoelig verlies voor de markt. De verbitterde marktmeester Lecton: ‘De marktverkopers zijn blij dat dit ons is overkomen, omdat zij zich verzetten tegen het verhoogde standplaatsgeld dat zij moeten betalen en wij achter hun aanzitten, zodat zij voldoen aan hun verplichtingen’.

Wie een hond wil slaan
Ook Dagblad kreeg ervan langs. Het werd ervan wordt beschuldigd negatief te zijn. De toon waarop en de woorden waarmee de verslaggever werd aangesproken, waren bedreigend. De verslaggever relativeerde de uitbarsting van de marktmeester met: ‘wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok en hij ziet de splinter in het oog van een ander, maar niet de balk in het eigen oog’.

Marktmeester Lecton geïrriteerd
Dagblad Suriname die de inbraak naar buiten bracht, had dinsdag geen warm onthaal op de Centrale Markt. Marktmeester Lecton gaf te kennen geïrriteerd te zijn door de passage: ‘Een deur is geforceerd. Dat was de ruimte waartoe alleen de marktmeester en diens vervanger toegang zouden hebben’. Lecton: ‘Als ik hierop inga, zou het lijken als ik mezelf loop te verdedigen’.

Bewaking
De Centrale Markt wordt bewaakt door de marktpolitie, die aan de achterkant van het marktterrein is ondergebracht. Aan de straatkant is er een permanente post van de politie, die in de avonduren onbemand is. Ook helpen bepaalde personen, die betaald worden door groothandelaren, een oogje in het zeil houden. Sommige van deze figuren bevinden zich in de nachtelijke uren ook op de markt.

Beveiligingscamera’s
De Centrale Markt beschikt over camerabeveiliging. In de loop van de tijd is er veel geld uitgegeven aan dit beveiligingssysteem, maar het heeft nooit optimaal gefunctioneerd. De marktleiding heeft het gevoel dat ICT- mensen bommen geld vragen zonder behoorlijk te werken. De marktmeester voelt zich vaak opgelicht door ICT-mensen, die altijd een voorschot eisen en daarna niet presteren.

HD