Woensdag 20 februari 2019

1Illegale handel vormt enorme bedreiging ondernemersDe directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Steven Mac Andrew, is tijdens een bijeenkomst met diverse actoren dieper ingegaan op illegale handel en waarom het een bedreiging vormt voor bonafide ondernemers en duurzame ontwikkeling. Op woensdag 20 juni werd in de vergaderzaal van Hotel Krasnapolsky een bijeenkomst gehouden, georganiseerd door de hoofdorganisator Link Marketing Solutions in samenwerking met de British American Tobacco (BAT) en het Centrum voor Communicatie en Public Relations (CCPR), die verantwoordelijk was voor het communicatieaspect van de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst, volgens Marcel Vonsee van Link, was een update verschaffen wat de ontwikkelingen rond illegale handel zijn, wat de resultaten zijn met betrekking tot illegale handel om dit aan banden te leggen en wat er nog gedaan kan worden om deze kwestie aan te pakken. In zijn openingsspeech stelde Mac Andrew van mening te zijn dat illegale handel een enorme bedreiging vormt voor legitieme ondernemers en duurzame ontwikkeling. “De illegale handel staat haaks tegen hetgeen de VSB in de afgelopen 4 jaren heeft willen bewerkstelligen of helpen realiseren, namelijk de promotie van zelfondernemerschap, decent work in Suriname, corporate sociability en duurzame ontwikkeling. De illegale handel staat verder haaks tegenover diverse kernwaarden van de VSB, zoals integriteit, vertrouwen, rechtszekerheid en rechtsorde.”

Volgens de VSB-directeur bestaan er diverse misstanden bij beleidsmakers over de illegale handel. Een paar maanden geleden werd nog gesteld dat de VSB overdreef over de omvang van de illegale handel. Mac Andrew zegt dat er nog meer gedaan zal moeten worden om de awareness over deze issue te vergroten in Suriname. Illegale handel is ook geen gemakkelijk onderwerp. Tijdens een high level forum over illegale handel in februari 2016 werd in een paper aangegeven dat illegale handel gebeurt in de schaduwen, waardoor het moeilijk is om een exact getal rond de activiteiten te zetten. Het is daarbij een nog grotere uitdaging om de sociaaleconomische impact te meten. “Het ontbreken van exacte data mag er echter nimmer toe leiden dat het probleem gebagatelliseerd wordt.”

Zaken die bevorderlijk werken voor Illegale handel
Illegale handel is de productie, import, export, verkoop en aankoop van goederen, die niet voldoen aan de huidige wetgeving in een bepaald rechtsgebied. De illegale handel kan diverse vormen aannemen, zoals smokkelwaar en namaakgoederen binnenhalen, maar ook belastingontduiking en andere vormen. Lokale omstandigheden hebben impact op de structuur en dynamiek van de illegale handel. Hoewel lokale condities een grote invloed hebben, kunnen er wereldwijd toch een drietal zaken waargenomen worden, welke bevorderlijk zijn voor de illegale handel, namelijk de preferentie van consumenten, illegale goederen zijn goedkoper, het kunnen verkrijgen van populaire brands etc. De tweede factor dat bevorderlijk kan werken zijn de businesscondities, met name als er een groot prijsverschil is tussen legale en illegale goederen, vaak genoeg als gevolg van hoge belastingen zoals accijnzen. Regelgeving is ook een factor in die zin door ineffectieve handhaving, inadequate sancties en corruptie die allemaal bevorderlijk kunnen werken op de illegale handel.

Illegale handel is een probleem
Illegale handel is een probleem doordat het smokkelen van goederen overheden miljoenen aan verliezen opleveren, legale bedrijven worden ondermijnd en consumenten worden blootgesteld aan slecht gemaakte en ongereguleerde producten. Mac Andrew die deze zaken heeft geïllustreerd middels een fictief voorbeeld, wilde hiermee duidelijk stellen dat de illegale handel erge vormen kan aannemen voor de ondernemer en zijn business, alsook de mensen die bij zo een ondernemer werken, die afhankelijk zijn van het goed lopen van de business. Illegale handel neemt ook andere vormen aan, zoals mensensmokkel en kan schade richten aan het milieu. “We moeten goed beseffen dat illegale handel niet slechts een handelsissue is, een belastingissue of een issue betreffende handhaving, maar ook een ontwikkelingsissue, een arbeidsissue, een genderissue, een consumentenissue en een veiligheidsissue”, aldus Mac Andrew. Vandaar dat de VSB-directeur vindt dat awareness een belangrijke zaak is en dat deze workshop op een goed moment is gekomen, omdat er nog teveel misvattingen bestaan over illegale handel in Suriname.

NK