Zondag 24 maart 2019

Ike Antonius

Ike Antonius

Ike Antonius, directeur Investsur, heeft onlangs op de Hunan Caribbean Conference on Investment and Trade Cooperation een verkorte uiteenzetting gegeven van Suriname. Hij sprak over de huidige situatie, kansen en mogelijkheden voor het land, in het kader van mogelijke investeringen. Antonius begon zijn relaas met een zich verbeterende Surinaamse economie, een economie die al gereed zou zijn voor diversificatie. “Suriname is heel afhankelijk van commodity export. Wij zijn bewust van de noodzaak voor het verruimen van onze inkomstenbasis. Daarvoor onderneemt de overheid alle nodige stappen, om een investeringsklimaat te bouwen, investeringsinfrastructuur op te zetten, om zodoende de economie te diversifiëren. De focus is op toerisme, agrarische productie, bosbouw”, vertelde Antonius.

Ondernemingsklimaat
Hij heeft even stilgestaan bij de goudsector als een van de leidende sectoren in de Surinaamse economie. Zo noemt hij de goudgiganten Iamgold en Newmont die in Suriname gevestigd zijn. De aanwezigheid van deze twee multinationals is volgens Antonius een bewijs van een goed ondernemingsklimaat in Suriname. Hij vervolgde met de oliesector als een andere leidende sector. “Suriname is op de wereld oliemap”, stelde de directeur.

Land en water
Suriname heeft een van de grootste waterreservoirs in de wereld, de houtindustrie biedt ook veel perspectieven. Het land heeft miljoenen hectaren aan bos, met als potentie voor de woningbouw sector. China biedt volgens ambassadeur Zhang Jinxiong ook aandacht voor de agrarische productie. Antonius ziet deze sector ook als een potentiële. Er is voldoende land, water en een ondersteunend klimaat om deze sector te ontwikkelen. “Tot nu toe hebben wij het geluk om geen orkanen te hebben, zoals andere concurrenten dat meemaken. In het Caribisch gebied is er grote noodzaak voor agrarische producten, vanwege de toerisme-industrie. Dit betekent dat er ruimte is voor export”, denkt Antonius.

Toerisme
Voor toerisme verwijst Antonius naar het Nationaal Strategisch Toerismeplan 2018-2030. De focus in dit plan is merendeel gelegd op duurzaam toerisme, promotie van toerisme als een exportproduct, aantrekken van buitenlandse investeringen, toegang tot Suriname, ontwikkeling van toerismezones en versterking van de creatieve industrie ten behoeve van toerisme. Hierbij dient er ook nog veel aandacht besteed te worden aan de accommodatiemogelijkheden in Suriname. Ook hier dus ruimte voor investeringen.

Infra
Suriname is volgens Antonius goed bewust over de noodzaak van het verder ontwikkelen van haar wegeninfrastructuur. Dit voor het garanderen het transport van goederen, diensten en personen. In dit kader dient ook het irrigatiesysteem van Suriname verder te worden aangepakt. Hij noemde ook de noodzaak voor het verruimen van de elektriciteits-infrastructuur en infrastructuur voor de luchthaven. “Tegelijk zijn wij bewust van ons strategische positie in de regio. Wij kunnen ook dienen als een hub voor de regio”, zei Antonius. Hij benadrukte dat de afhankelijkheid van de mijnbouwindustrie een groot risico is, vanwege de fluctuatie van prijzen op de wereldmarkt. De diversificatie zou de bronnen van inkomsten 8 keren kunnen vergroten.

Investsur
Voor het bevorderen van investeringen in Suriname is volgens de regering van belang dat Investsur operationeel wordt. Investsur neemt de rol over van het vroegere Investment and Development Corporation Suriname. Het doel van Investsur is het aantrekken van investeerders, waarbij ook de coördinatie en implementatie van de faciliteiten zoals genoemd in onze investeringswetgeving van belang zijn. Investsur dient informatie te verschaffen over investeringsmogelijkheden in Suriname en de regelingen ter bevordering van investeringen, alsmede het begeleiden van belanghebbenden bij het vervullen van alle van belang zijnde formaliteiten, die dienstbaar kunnen zijn aan de vlotte uitvoering van investeringsbeslissingen van belanghebbenden. Verwacht wordt dat dit het instituut tegen eind 2018 operationeel is. Er is op de begroting van de regering voor dit dienstjaar al een bedrag van SRD 300.000 opgebracht.

Kavish Ganesh