Dinsdag 19 februari 2019

IGSR organiseert eerste lezing voor  2018Het Institute for Graduate Studies & Research gaat op vrijdag 19 januari 2018 een bijzondere nieuwjaarlezing organiseren waarbij een paneldiscussie gehouden zal worden. Deze lezing heeft als titel: Vele academische Lichtjes langs een kronkelend Bospad; Samenwerking op weg naar duurzame kennisproductie. De inleider is professor Jack Menke; hij zal zich richten op de kernvraag: ‘Hoe moeten we ons potentieel aan kennisontwikkeling organisatorisch, beleidsmatig en wetenschappelijk structureren en dit potentieel dienstbaar maken aan de samenleving’?

Menke zal eerst een demografische analyse maken van ons wetenschappelijk corps. Daarna worden samenwerkingsvormen ter discussie gesteld die voortkomen uit ervaringen binnen zijn Leerstoel Methodologie en van andere units (instituten, faculteiten, projecten) binnen de universiteit. De uitdagingen van de multi- inter- en extra-disciplinaire benadering , maar ook inter-institutionele, inter-facultaire en intra-facultaire samenwerking komen aan de orde. Samen met het panel en het publiek zal de zoektocht langs een kronkelend bospad steeds duidelijker inhoud en vorm moeten krijgen om kennisontwikkeling duurzaam te maken aan de Anton de Kom universiteit. De lezing is de eerste in een serie over de benutting van ons wetenschappelijk potentieel en is bestemd voor alle wetenschappers, staffunctionarissen en studenten van de Anton de Kom universiteit van Suriname. Deze lezing zal gehouden worden in de University Guesthouse.

In het panel hebben zitting Betty Cederboom (directeur MWI), Inez Demon (Directeur Celos), Marthelise Eersel (docent Public Health, Medische Faculteit), Rudi van Els (docent Technologische faculteit, Federale universiteit van Brasilia) en de inleider.

NK