Maandag 18 februari 2019

De Pertjajah Luhur (PL) wenst met betrekking tot de recent gehouden Idos-opiniepeiling, welke in de media is gepubliceerd, het volgende te verklaren: Idos-peilingen hebben nimmer invloed gehad op de verkiezingsuitkomst voor de PL. Ondanks alle opiniepeilingen van Idos heeft de partij namelijk altijd zetelwinst gehaald. Dat we daarna inderdaad geplaagd zijn door het verraad-fenomeen, staat vast.

Uit de Idos-opiniepeiling, gepubliceerd in Dagblad Suriname d.d. 12 februari 2018, blijken een aantal opmerkelijk zaken. Zo stelt Idos dat ruim 44.7% van de Javaanse kiezers nog niet weet op wie zijn of haar stem uit te brengen. Mogelijk leeft onder delen van de bevolking het idee dat deze besluiteloosheid bestaat omdat sommige Javanen politiek onbetrouwbaar zouden zijn gebleken, onder meer vanwege hun politieke verraad. De PL wenst te benadrukken dat niet alle Javanen onbetrouwbaar zijn, en dat integendeel een grote groep Javaanse Surinamers middels keihard werken een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Helaas wordt door handelingen van een relatief kleine groep de hele Javaanse gemeenschap meegesleurd in de slechte naamgeving.

De PL wijst er verder op dat zij een partij is die een ieder met open armen verwelkomt, ongeacht, etniciteit, religie of cultuur, maar die als basis wel de Javaanse groep heeft. “Wij zijn de enige partij die zo een brede Javaanse basis heeft, die alle politieke aanvallen tot nu toe hebben overleefd. De andere als Javaans bekend staande partijen zijn helaas kapot geslagen, door de verdeel- en heerstactiek van onder meer de NDP. Maar daar zijn de Javanen zich al lang bewust van. De Javaanse kiezers weten heel goed wat er gaande is. Men probeert Javanen neer te zetten als verraders, zodat men uiteindelijk toch voor de NDP kiest, maar wij hebben er alle geloof in dat de ruim 80% van de uit Javanen bestaande PL de juiste keus zal maken, straks tijdens de verkiezingen van 2020”, stelt PL-voorzitter Paul Somohardjo namens de partij.

Eén van de resultaten van de opiniepeiling is dat de PL geliefd is bij personen ouder dan 60 jaar en minder bij de jongere, Javaanse kiezer. “Dat komt, omdat de groep oudere personen de zweepslagen al kent en weet wat reilt en zeilt binnen het leven. Maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze ouderen de jongeren, geheel volgens de opvoeding zoals wij die gewend zijn, bewust zullen maken van het feit dat de NDP financieel-economisch een ramp is voor land en volk van Suriname. Wij gaan dan ook met het volste vertrouwen de verkiezingen van 2020 tegemoet”, verklaart de PL-voorzitter.

Een andere opmerkelijkheid van de Idos-opiniepeiling is overigens het gegeven dat de steekproef gedaan is onder kiezers van onder anderen Marron, Inheemse, Creoolse en Javaanse afkomst. Echter is nergens genoemd hoe de Hindostaanse kiezer naar verwachting zal gaan stemmen. “Is deze groep Surinamers opzettelijk niet genoemd in de peiling?” vraagt Somohardjo zich tenslotte af.