Dinsdag 21 mei 2019

Frontfoto 2“Het hart van Fernandes Bottling NV ligt in duurzaam ondernemen.” Dit blijkt uit een onderzoek naar de werking van het concept ‘Creating Shared Value’ (CSV) binnen het huidig beleid van de onderneming. Het onderzoek, verricht door Cherlean Pawirodikromo, student bij de IBW University, heeft zich gericht op de manier waarop bedrijven, waaronder Fernandes Bottling Company NV, duurzaam om kunnen gaan met het milieu, en tegelijkertijd meerwaarde kunnen creëren voor haar omgeving. Het tot nu toe bekend concept in Suriname is dat van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vele bedrijven passen dit concept ook bewust toe. Dit concept reikt handvaten aan bedrijven om te concurreren en duurzaam te ondernemen.

MVO is niet voldoende
Dit model is echter volgens het concept van CSV niet voldoende om de steeds toenemende problemen in de wereld aan te pakken. Pawirodikromo verwijst naar problemen als milieuvervuiling, genderongelijkheid, biodiversiteit etc. “Al deze problemen lijken zo complex dat er geen directe oplossingen voor te zien zijn. Managementgoeroes hebben het concept van CSV echter geconcipieerd. Dit, voor het aanreiken van oplossingen voor het beter maken van de wereld”, vertelt Pawirodikromo. CSV is een manier van ondernemen om bewust de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren en tegelijkertijd de economische en sociaalmaatschappelijke omstandigheden in de gemeenschappen waar die opereren, te bevorderen.

Fernandes Bottling Company NV
Dwars door alle duurzaamheidsverslagen van Fernandes Bottling Company is het concept van MVO duidelijk terug te zien. Fernandes blijft opnieuw vormgeven aan haar producten en markten om de consument tegemoet te komen (niveau 1 van CSV). Het bedrijf speelt bewust in op de behoefte van het veld. Dit, om hun producten betaalbaar te houden, dwars door economische problemen in het land (denk maar aan de kleinere flessen soft in de schappen). Het bedrijf blijft zijn portfolio aanvullen. Dit was te zien aan de shift van frisdranken naar sappen en water.

Het bedrijf blijft zijn waardeketen ook herdefiniëren (niveau 2). Op dagbasis bekijkt het bedrijf mogelijkheden om sociaal en economisch verantwoord te kunnen ondernemen. Het bedrijf investeert ook continu in nieuwe technologieën om efficiënt en effectief te produceren. Zij ontwikkelt ook lokale clusterwerking tussen diverse actoren (niveau 3). Fernandes biedt stageplekken aan studenten van het Natin. Voor Pawirodikromo was het belangrijkste bij niveau 3, het case by case trainen en financieren van toeleveringspartners. Kleine contractorbedrijven zijn soms niet in staat om te voldoen aan de hoge standaarden van de Coca Cola Company. Fernandes had hierdoor de mogelijkheid om samenwerkingen stop te zetten met de contractors en nieuwe op te zoeken. Zij koos er echter voor om de lokale clustervorming te ontwikkelen. Pawirodikromo concludeert op basis hiervan dat het concept van CSV zich inderdaad manifesteert binnen Fernandes Bottling Company.

MVO vs CSV
Waarom gaat een bedrijf over tot het concept van MVO? Meestal vanuit ethiek. Zij willen het goede doen. Zij willen teruggeven. Maar bij CSV kiest het bedrijfsleven bewust ervoor om economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Wat motiveert ondernemingen bij MVO? Meestal komt het door externe druk. Externe druk, zoals wetgeving, controlemechanismen, of sommigen bedrijven willen iets teruggeven omdat zij zich verantwoordelijk voelen. Bij CSV is de motivatie intrinsiek, om de concurrentiepositie te verbeteren en tegelijkertijd in te spelen op de maatschappelijke behoefte. De agenda bij MVO is meestal afhankelijk van toevalligheden en persoonlijke voorkeur van de manager. Bij CSV is de agenda echter bedrijfsspecifiek gegenereerd. Zij denkt goed na op welke behoefte van de maatschappij zij wil inspelen. Het effect van MVO is ook beperkt (meestal tot kleine sociale projecten waarvoor er een bepaald budget wordt gereserveerd). Bij CSV is het effect echter niet beperkt. Het effect is juist continuerend, omdat budgetten voor meerwaardecreatie opgenomen zijn in bedrijfsbudgetten.

Het effect
Pawirodikromo benadrukte echter dat Fernandes zelf nog niet bewust is dat zij al van MVO naar CSV is overgestapt. Zij kon dit verklaren door aan te geven dat de tijdgeest Fernades ertoe heeft bewogen om over te stappen naar CSV, zonder dat het bedrijf zich ervan bewust was. Het effect van CSV is daarom nog niet merkbaar binnen de onderneming. Hiervoor heeft Pawirodikromo ook aparte aanbevelingen opgenomen in haar thesis. Volgens Pawirodikromo is dit model niet alleen op bedrijven, maar ook op de overheid van toepassing. Pawirodikromo studeerde op 21 januari af als Master of Arts in Strategic Management and Organization. Zij is de derde die afstudeerde vanaf IBW University en haar licentie heeft gehad van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het programma aan te bieden.

Kavish Ganesh