Vrijdag 24 mei 2019

1Huurhuizen afgenomen in periode 2014-20161In 2016 gaf 4% van de huishoudens in Paramaribo en Wanica aan dat hun woonverblijf in zeer goede staat verkeerde. 36% gaf aan dat hun woonverblijf in een goede staat verkeerde, terwijl 2% in een zeer slechte staat vertoefde. 10% van de huishoudens vond dat zij een slechte woontoestand had. 48% vond haar wantoestand redelijk. Dit blijkt uit de laatste milieustatistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

Tussen 2014 en 2016 is het aantal huishoudens in Suriname toegenomen van 93.280 naar 95.369. Woonverblijven die eigendom vormden in deze 2 districten in deze periode vormen de grootste groep. 59.064 huishoudens waren in 2016 in eigendom. 16% van het aantal huishoudens (14.898) was een huurwoning. De huurwoningen zijn sinds 2014 afgenomen naar 15.540. Dit is een afname van ruim 4%. In deze zelfde periode is het aantal huizen in eigendom met 8% toegenomen.

Anders gezegd, hebben in deze periode meer mensen een eigen huis kunnen kopen of bouwen, terwijl minder zijn gaan huren? In 2014-2016 waren bouwstenen het dominante constructiemateriaal van de buitenmuren van woonverblijven van huishoudens in Paramaribo en Wanica. Meer van 50.000 huizen zijn volledig van steen gebouwd. 18%, iets minder dan 19.000 huizen, is van hout gemaakt. De rest van de huizen is een mix van hout en steen.

Ondanks de groei in de eigendomscijfers, blijkt het veld wel een steeds groeiende behoefte te merken naar woningen. Tot oktober 2018 waren er 145 meer hypotheken verstrekt in vergelijking met een jaar daarvoor in het kader van de kasreserveregeling van lokale banken, een financieringsfaciliteit gecreëerd waarbij kredieten voor woningbouw, -renovatie en –uitbreiding worden verstrekt. Het aantal verstrekte leningen is in de afgelopen 10 jaren (volgens de cijfers uit oktober 2018) met bijkans 121% gestegen. De verstrekte geldmiddelen aan de andere kant zijn in 10 jaren met 195% toegenomen. Volgens de statistieken van de Centrale Bank van Suriname maken steeds meer mensen gebruik van deze faciliteit. In 2006 waren er maar 1536 mensen, die hiervan gebruikmaakten. Nu zijn er ruim 5.568 gebruikers van deze faciliteit.

Om het nog te blijven hebben over de woningbehoefte in Suriname, blijkt uit projecties de behoefte niet te zullen afnemen. Die zal maar blijven toenemen tot zeker het jaar 2024. Tegen die tijd zal het jaarlijks tekort aan woningen 5.088 zijn.

Kavish Ganesh