Dinsdag 17 juli 2018

De directie van Huize Betheljada wilde in het kader van het verkrijgen van subsidie in overleg treden met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). De punten aangehaald door de minister van Financiën zijn door de directeur van het tehuis in een document verwerkt dat hij van plan is met de minister van (Sozavo) te bespreken waarbij hij de onduidelijkheden wenst toe te lichten. Dit zijn de stappen die de directeur onder andere heeft genomen zodat het tehuis eventueel toch in aanmerking kan komen voor een subsidie. Het werd in juli middels een schrijven aan de directie van Huize Betheljada bekendgemaakt dat de subsidie afgekeurd was door het ministerie van Financiën. Volgens directeur Bryan Lalay is er jammerlijk niets te melden over deze zaak. Het gesprek met Sozavo heeft nog niet plaatsgevonden en de directeur is nog in afwachting op een ontmoeting.

Van Huize Betheljada was de subsidieaanvraag afgekeurd dus kan deze sowieso nog niet uitbetaald worden. Echter hebben vele tehuizen, hoewel zij wel over hun reçu beschikken, de subsidie ook nog niet ontvangen. Volgens de dorpscoördinator van Stichting Prasoro, Cindy Singodikromo, heeft de stichting de subsidie nog niet ontvangen. “Het is moeilijk, maar we moeten de hoop niet opgeven”, zegt de coördinator. Een geluk van de stichting is dat het uitvoerend bestuur allemaal mensen zijn die het werk pro Deo uitvoeren dus hoeven deze mensen niet betaald te worden. Toch zetten deze mensen zich volledig in en werken zij heel hard. De dorpscoördinator heeft geen beeld wanneer de subsidie betaald wordt. De minister van Financiën heeft wel gevaagd dat de stichting meedoet aan de herregistratie van alle instellingen en zorgvervoerders. “Daarmee zijn wij momenteel mee bezig. Verder, om het hoofd boven water te houden moeten we steeds geld lenen, wat betekent dat wij uiteindelijk na het verkrijgen van de subsidie, wij daarmee gelijk de gemaakte schulden moeten afbetalen”, aldus Singodikromo.

Het is niet bekend of de Kennedy Stichting haar subsidie heeft ontvangen. Directeur Lea Welzijn – Overeem gevraagd naar bevestiging stelde op dit moment nog geen reactie via de pers te willen geven. In een eerder interview had de directeur wel gesteld dat ook zij het reçu ontvangen heeft wat betekent dat zij wel in aanmerking komt voor subsidie.