Zaterdag 20 april 2019

Bij het laatstgehouden protest te Ornamibo hebben de buurtbewoners duidelijk aangegeven dat de regering een andere locatie moet zoeken voor het dumpen van vuil. Dit, omdat de huidige vuilstortplaats gevestigd is in een woonomgeving waar verder ook scholen gevestigd zijn. Duidelijk is dat het huidig beleid rond Ornamibo als niet aanvaardbaar wordt beschouwd door de doelgroep, zegt Dinesh Parag, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Volgens deze NJP’er is de regering nog niet gekomen met een structurele oplossing, want ook nadat de brand getemperd is, zullen de bewoners maar ook de leerlingen van de directe omgeving nog steeds last ondervinden van de stank. “Ik vraag me dan af of de regering weer gaat komen met neuskapjes voor de stank en de leerlingen zal voorhouden deze het hele jaar door aan te doen. Uit een nieuwsbericht vernam ik dat de regering SRD 500.000 extra heeft vrijgemaakt voor de werkzaamheden die verricht moeten worden op de vuilstortplaats Ornamibo en indien nodig wordt het verhoogd naar SRD 1 miljoen. Dit bedrag is vrijgemaakt om de situatie te Ornamibo beheersbaar te maken door wegen aan te leggen, waardoor in de toekomst zulke brandhaarden niet meer kunnen ontstaan en maatstaven die worden gebruikt om de kwaliteit van beleid te beoordelen, zoals rationaliteit of redelijkheid en legitimiteit of aanvaardbaarheid.”

In 1972 beschreef het eerste principe van de Verklaring van Stockholm van de Verenigde Naties dat de mens het fundamentele recht heeft op vrijheid, gelijkheid en adequate leefomstandigheden, in een milieu van kwaliteit, dat een leven van waardigheid en welzijn toelaat. Hij draagt de verantwoordelijkheid om dat milieu te beschermen en te verbeteren voor huidige en toekomstige generaties. “Wij van Suriname hebben ook recht op een adequate leefomstandigheid in een milieu van kwaliteit.” Ook is de jeugdparlementariër van mening dat elke burger bij zichzelf moet beginnen door vuil niet op straat, bermen en in de goot te gooien, maar die in een ton te doen. “Aan de andere kant vraag ik de regering om de case van Ornamibo weer te bekijken en dus te komen met een structurele oplossing, waar ze dus een beleid voor moeten ontwikkelen dat als redelijk en aanvaardbaar wordt beschouwd”, aldus NJP-ondervoorzitter Parag.

NK