Woensdag 20 maart 2019

Als we het zo lezen klinkt het alsof de hoofdkapiteins der Saramaccaners, die dus de Saramaccaanse stam vertegenwoordigen, niet weten hoe ze hun problemen moeten oplossen. Dat lijkt zo omdat ze niet terugkoppelen met de stam. De Saramaccaanse stam weet wel zeker hoe ze hun problemen moeten oplossen, maar de Surinaamse regering geeft geen gehoor. Op straat, in de bussen , in de boten, onder de bomen, op het nieuws en overal wordt aangegeven wat de eigenlijke oplossing is.

Bij de vredes-eed die is afgelegd in 1762 te Klaaskreek tussen vertegenwoordigers van de Centrale Overheid van Paramaribo toen, met de Saramaccaners, werd als bewijs een kapiteinstok met koninklijke onderscheiding afgegeven aan elke vertegenwoordiger van elke matriaire lijn van de 12 Lo’s ( Nasi, Abaisa, Loangu, Matjau, Awana, N’janfai, Fandaaki, Biitu, Dombi, Papoto, Kasituu en Watambii) die aanwezig waren. Dus elke matriclan of Lo heeft een Hoofdkapitein met zo een kapiteinstok die de hele matriclan vertegenwoordigt. Dus deze Hoofdkapiteins mogen nooit en te nimmer besluiten nemen zonder eerst terug te hebben gekoppeld met hun matriclan of Lo. De meeste Hoofdkapiteins zijn niet geletterd, en zij mogen nimmer een brief tekenen zonder eerst terug te koppelen met de Saramaccaanse stam.

Besluiten nemen, en brieven tekenen die gaan over het Groot-Opperhoofd der Saramaccaners is een stam aangelegenheid. Als ze toch brieven tekenen zonder terug te koppelen met de stam, is het traditioneel niet rechtsgeldig en is dat een hoogst onverantwoordelijke handeling. Op 24 mei 2017 te Brokopondo centrum, hadden 8 van de 15 Hoofdkapiteins tijdens een liogaankutu of volksvergadering georganiseerd door de Surinaamse regering, zonder eerst terug te hebben gekoppeld met hun matriclan of Lo, hun stem uitgebracht, en gestemd op Albert Aboikoni als de volgende Groot-Opperhoofd der Saramaccaners. Albert Aboikoni werd toen unaniem afgewezen door de Matjauclan, en door de 12 matriclan der Saramaccaners. Nu er maar twee (2) kandidaten zijn overgebleven, namelijk dhr. Frans Banai en dhr. Naze Amina, hebben de 12 matriclan der Saramaccaners hun oplossingsmodel voorgelegd aan de regering. Volgens hen is de oplossing: alle Kapiteins, Basja’s en 60 plussers gaan naar Atjoni ( Boven Suriname ), dus op neutraal gebied stemmen. De kandidaat met de meeste stemmen wordt het volgende Groot-Opperhoofd der Saramaccaners. De kandidaat die bij deze stemmingsronde verliest, moet zich dan wel erbij neerleggen.

Als de regering het probleem werkelijk wil oplossen moeten ze zo snel als mogelijk een verkiezing organiseren. De Saramaccaner kunnen dan hun stem uitbrengen op Frans Banai of op Naze Amina. Dat is volgens de gemeenschap een democratische en de beste oplossing om het probleem tot het verleden te laten horen. Door dit model te hanteren maakt de Saramaccaanse Stam duidelijk kenbaar dat zij wel weet hoe zij hun problemen moeten oplossen. Maar dan moet de overheid zelf ook hieraan willen meewerken. En bovendien is het ook niet rechtvaardig dat 13 mannen besluiten gaan nemen voor de ongveer 50.000 Saramaccaners, zonder ze eerst te hebben gehoord. Want dat is volgens mij wel heel raar.

Peter Amoida

Meer Binnenlands Nieuws