Woensdag 23 januari 2019

In reactie op het schrijven van de Suriname Air Traffic Controllers Association (Satca) werd er vanuit de leiding van de Luchtvaardienst een schrijven gericht aan de Satca. Dat ging voor het persbericht van het NII al de deur uit. Voor de Satca is de reactie echter niet wat zij had verwacht. “Men probeert zaken te schuiven op andere mensen hun bord. Men probeert zaken te verdraaien, dan wel een andere wending aan te geven’, stelt Satca-voorzitter Genaro Alpin.

Actie luchtverkeersleiders
De leden van de Satca hebben op 18 april besloten om in actie te gaan. Uit hoofde van hun verantwoordelijkheid en ‘good will’ is besloten om alleen inkomende en uitgaande vluchten op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te accommoderen, alsook lokale vliegmaatschappijen. Overvliegers worden niet geaccommodeerd. In een nachtdienst worden ongeveer 17 tot 20 overvliegers per uur afgehandeld. In een dag zijn er tussen de 70 en 100 overvliegers in het Surinaams luchtruim. Die worden voorlopig niet afgehandeld door de luchtverkeersleiders. Dit actiemodel wordt tot maandag 23 april 10.00 uur gehanteerd.

De leden waren verhit vanwege de jarenlange strijd voor hun Air Traffic Control (ATC)- en shifttoelage. Daarnaast hebben zij het over verslechterde werkomstandigheden. De luchtverkeersleiders klagen over het Aeronautical Message Handling System (AMHS-systeem) dat telkens uitvalt, en dat de werkdruk op hen steeds groter wordt. Dit werkt demotiverend op het personeel dat de salarissen als ‘ondergewaardeerd’ ziet. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is het bericht van het NII dat volgens de Satca doet alsof alles goed is.

Actie zal niet lang duren
De leiding van de Luchtvaartdienst is tijdig geïnformeerd over de actie. Er is een model uitgewerkt om voorlopig de overvliegers af te handelen. “Het zal niet zo lang duren. Wij zijn in de afrondende fase. Onze structurele oplossing is on track. Wij volgen een tweesporig beleid. Wij zijn bijna rond. Het actiemodel zal niet lang overeind blijven”, deelt Faizel Baarn mee, waarnemend hoofd Luchtvaardienst. Voor de Satca is de situatie echter van dien aard dat de veiligheid van het luchtvaartgebeuren in gevaar komt.

Vliegveiligheid
Baarn: “Je veiligheid zou in gevaar zijn als het systeem weg is en je geen back-up hebt. Je bent afhankelijk van software systemen. Vandaar je in de luchtvaart back-up moet hebben. Dat is er. Het moment het systeem uitviel, werd dat geactiveerd”, vertelde Baarn aan de krant.
Men mag er volgens Baarn rekening mee houden dat er vandaag of zelfs gisteren al, van het back-up systeem weer overgestapt is naar normale operaties. “Alle berichten ten spijt, omdat het overkomt alsof er niks gedaan wordt binnen de Luchtvaartdienst. Er is gewerkt. De mensen zijn geïnformeerd”, aldus Baarn.

Niet alles is koek en ei
De Satca-voorzitter deelde echter mee dat niet alles zo goed gaat als wordt uitgebeeld. “Men doet overkomen alsnog alles binnen de Luchtvaardienst koek en ei is. De mensen die daar werken, weten wat zij ervaren. Zij benadrukken dat het iets is dat jaren speelt. Het systeem waarmee men werkt, moet je zien als een levensader van de luchtvaart. Uit dat systeem krijgt men informatie. Op basis daarvan kunnen mensen hun werk uitvoeren. Men haalt nu iets aan van een ‘contingency plan’ (back-up). Je speelt nu telefonisch zaken door in plaats van via het systeem. Dat werkt echter niet in de praktijk. Er is een afdeling die binnenlandse flightplans verwerkt en opstuurt. Alle buitenlandse fightplans komen echter via het AHMS-systeem naar binnen. Uiteindelijk moeten de luchtverkeersleiders, die al andere werkzaamheden hebben, telefonisch alle informatie opnemen (vanuit Guyana) en verwerken op strips, om vervolgens daarmee te kunnen werken. Dat doe je niet binnen een uur. Op een gegeven moment zul je de werkdruk op Guyana verhogen. Zij zullen prioriteit geven aan hun luchtruim. Je krijgt de informatie dus niet direct. Je mag 100 back-ups hebben, maar als die ook niet werken, heeft het geen zin”, aldus Alpin.
Baarn benadrukt dat er voor het AHMS-systeem een permanente oplossing wordt ingevoerd. Het probleem wordt bij de wortel aangepakt. Er wordt zowel een hardware als software upgrade aangebracht aan het AHMS-systeem. “Dan zijn wij weer voor een aantal jaren zoet”, vermeldt Baarn.

Salaris
De salarisaanpassingen stelt Baarn dat er voordat het nieuw Satca-bestuur aantrad al aan gewerkt werd. Hij wenst echter te benadrukken dat er op ministerieel niveau ook een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. “Je moet daar even rekening mee houden. Je moet alles weer voorleggen aan de nieuwe minister. Wij staan nog steeds op lijn en maken ons nog steeds hard voor. Ik geef wel mee dat de mensen hard werken in de operatie. Er is echter een proces dat afgelopen moet worden. Dingen gebeuren niet overnight”, aldus Baarn.

Aan de stakeholders in de luchtvaartsector is sinds 18 april gemeld wat de stand van zaken is in het Surinaams luchtruim. Er zijn Notam meldingen de deur uitgestuurd. Binnenlandse operaties zijn ook geattendeerd. Ook Casas zou vanaf het begin op de hoogte van de situatie zijn. Daar meent de Luchtvaartdienst constante afstemming mee te hebben. Anjulio Wolf, directeur Casas, kon echter vanwege drukte op de werkvloer, Dagblad Suriname niet te woord staan.

Kavish Ganesh