Maandag 18 juni 2018

De bond bij Telesur heeft de samenwerking met haar vertegenwoordiger (Gardelito Hew A Kee) in de raad van commissarissen (rvc) opgezegd. De bond nam deze stap vanwege de stelling dat Hew A Kee niet voldoende communiceert met de bond en vooral de belangen van de bond onvoldoende behartigt. Dit werd Hew a Kee in een schrijven meegedeeld. Hew A Kee reageerde op dit gegeven ook middels een schrijven. De brief is op 15 februari aan de bond gericht. Het is een zaak die al meer dan een maand terug is afgehandeld en nu pas naar buiten komt. Hew A Kee zelf wenst niet diepgaand in te gaan op deze kwestie. Hij vindt het juist belangrijk om te praten over de toekomst van Telesur. Naar zijn oordeel moet het ook niet worden gezien als een strijd tussen Hew A Kee en de rest.

Uit het schrijven van Hew A Kee blijkt dat hij juist blij is met de actie van de bond. Dit, omdat hij ook niet verder wenst te werken met een bestuur, dat structureel zijn leden op een dwaalspoor houdt of brengt. “Om even de revue te passeren: eerst zou Telesur geld lenen ten behoeve van de Staat, zodat die zou kunnen stoeien met geld. Nu blijkt juist het omgekeerde te gebeuren, zodat wij onze bedrijfsvoering voor minimaal de komende 20 jaar veilig kunnen stellen. Daarna zou ik naar China zijn geweest om Telesur als onderpand te zetten of verkopen. Hetgeen ook niet berust op waarheid en gekwalificeerd kan worden als fabel. Alsof dat niet genoeg was, zou de toenmalige waarnemend directeur onder druk zijn gezet om een voor Telesur nadelige MoU te tekenen, die later door de heer Antonius getekend zou moeten worden (waarin het voorgaande zou staan). En gaat u zo maar door, elke keer kwam er een wilder verhaal erbij, want zo ook zouden we geen salarissen kunnen betalen, hetgeen door de wnd. directeur in de TBL-sessies is ontzenuwd”, schreef Hew A Kee.

Hij garandeerde de bond ook dat de huidige schorsing van de onderdirecteur Financiële Zaken niet is op basis van verhalen, maar feiten. Over deze feiten draag de bond ook kennis (zoals in de brief is opgenomen). De bond zou inmiddels al een andere vertegenwoordiger hebben voorgedragen.
Hew A kee is momenteel president-commissaris bij Telesur. Naar zijn oordeel is er normaliter geen direct contact tussen de rvc en de bonden. Echter tracht de rvc dat wel te doen om beter te communiceren. “Het is een uniek ding dat wij zoveel als mogelijk proberen te communiceren met elkaar. Dit, vanwege de omstandigheden. Het heeft niet uitgepakt. Wij gaan het doen via de geëigende kanalen”, alus Hew A Kee.