Donderdag 21 maart 2019

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft bevestigd dat na veel misère op vrijdag 9 maart een aanvang zal worden gemaakt met het herstel van de Mangolaan. In het verleden zijn er meerdere pogingen ondernomen om deze belangrijke verbindingsweg tussen Henck Arronstraat, de Anniestraat, de Letitia Vriesdelaan, de Nieuwe Charlesburg en de Ringweg op te knappen. Er is nogal wat geld verspild aan werkzaamheden die werden aangevangen, maar vanwege onoverkoombare problemen meerdere keren werden stilgelegd. Betalings- en andere problemen en obstakels hebben de realisering steeds dwars gezeten. De hervatting van de werkzaamheden, die door Dalian zullen worden uitgevoerd, zal met enig ceremonieel plaatsvinden. Aan Roeli’s Lighting & Decor is het gegund om een feestelijke overkapping neer te zetten, waaronder hoogwaardigheidsbekleders ontvangen zullen worden.

HD

Meer Binnenlands Nieuws