Woensdag 22 mei 2019

De Heilige Vastenmaand Sasi Sura(Soero) van de Javanisten valt dit jaar op dinsdag 11 september 2018.
Deze Heilige vastenmaand Sasi Sura r begint op dinsdag 11 september 2018 en eindigt op 10 oktober 2018. Op eerste dag zullen de Javanisten zich onthouden van voeding, drank en genotsmiddelen gedurende 1maal 24 uur op de eerste dag. De naam Sasi Sura (Soero) kan als volgt verklaard worden: Sasi betekent maand, Sura betekent “ Suci “ (heilig ) en “ ra” betekent “ Raga (rogo) “ het lichaam. In deze maand wordt zowel het lichaam als de geest gereinigd door het vasten of wel tappa brota (toppo broto). Ook het negatieve waaronder emotie, depressie, haat, verdriet, irritatie, pijn, arrogantie, eigenwijsheid en egoïsme moet verbannen worden door de innerlijke geestelijke voeding. En niet alleen op deze dag, maar voor altijd. Sura is de eerste van de javaanse kalender (Nieuwjaar).

In de oudheid hebben de javaanse voorouders besloten dat de eerste datum gebaseerd was op de standen van de maan en de zon. De eerste dag van maand Sura in het jaar van Purwana/Alip. De eerste dag van Sasi Sura is net zo heilig als het begin van leven, geschapen door Gusti/God. Veel mensen reinigen zich door een rituele bad te nemen in de rivieren bronnen, zeeën of thuis en houden er nacht- wake. Sommigen kijken naar een wayang kulit voorstelling. Sommigen gaan naar een heilige plaats voor meditatie en bezinning, Sasi Sura is ook geschikt voor reinigen van erfstukken.

Rijal
Elk begin van een nieuw leven begint met Rijal ( het licht van het leven gecreeërd door de spirituele kracht van God). Het cyclus van het leven van de mens is van Rijal door de leegte heen.
De Sasi Sura is het bij Javanisten gebruikelijk om het begin van het Javaans Nieuwjaar en op religieuze wijze in gemeenschapsverband te vieren. Het eten van de slametan / een gemeenschappelijke religieuze Heilmaaltijd, is hierbij een belangrijke aangelegenheid; ook wordt gebeden in een Shanggar ( Gebedshuis), en dat geschiedt een hele maand door.
Één van de belangrijkste patronen in het leven van de mens is het geloof in de enige Almachtige. Er zijn op aarde zoveel volkeren met een geloofsovertuiging, waarbij men de Almachtige verschillende benamingen geeft. Bij het Javanisme betekent “ Gusti “ God de Almachtige.
Religie beïnvloedt het leven van miljoenen mensen op deze wereld. De geschiedenis van de religie is even oud als de geschiedenis van de mens zelf. Religie is iets heel persoonlijks. Mensen kunnen weliswaar wat hun geloofsovertuiging betreft, het volkomen eens zijn met elkaar, maar er bestaat geen reden om iemand te haten, enkel omdat hij/zij er een andere zienswijze op nahoudt. Kennis leidt tot begrip en begrip tot het tolereren van mensen die er een andere zienswijze op nahouden. Elk volk en elke natie op aarde heeft zijn/haar God of Goden en zijn/haar wijze van aanbidding. Is het bovendien niet God zelf die, als het op aanbidding aankomt, dient te bepalen wat wel/niet aanvaardt is, maakt religie u tot een vriendelijker mens? Tot iemand die edelmoediger, eerlijk, rechtvaardiger, nederiger, verdraagzamer en meedogender is?

Alle geloofsovertuigingen zijn goed, alleen de manier van belijden is voor de mens/het individu bepalend. Waarden en normen van een persoon worden bepaald door de persoon zelf, voor sommigen staat religie op de eerste plaats, voor anderen is dat rijkdom, centraal staat waar de mens vandaan komt, wie hij is en wat zijn betemming is. Door hun Godsidee en de scheppingsverhalen, hebben “ Wong Agama Jawa/Javanisten “ ( de mens die het javanisme belijdt ) bepaalde opvattingen over het individu en zijn plaats in dit universum.

Pitutur Kuna – Onderricht geven als Javanist in de Surinaamse samenleving. Enkele basis opvattingen:
1. De mens die tevreden is, heeft een lang leven; 2. De mens die geduldig is, krijgt veel geluk of heeft het breed in zijn leven; 3. De mens die zich overgeeft zal een gezegend leven leiden; 4. Wie rechtvaardig is zal welvaart in zijn leven krijgen; 5. Wie een afspraak maakt in het leven en dit niet naleeft zal verder in het leven lijden of ongelukkig zijn. 6. Wie hoogmoedig is of bluft in het leven zal in zijn leven gesloten zijn; 7. Wie geduldig doet zal in het leven oogsten of plukken dus het leven in de werkelijkheid zien; 8. Blijft niet klagen anders word je snel oud; 9. Wat weg is met jouw gedrag; 10. Wat nog moet komen in de toekomst; 11. Die er al is, blijven onderhouden en behouden; 12. Wat je van jouw voorouders hebt gehad als javaan, die te blijven herrineren en het gedrag blijven behouden

De Javanisten en het sociale leven
Het gezin en sociaal leven nemen een belangrijke plaats onder de Javanisten. Voor een traditionele Javaanse is het onvoorstelbaar om te worden gescheiden van het leven van zijn familie. Een goed gezin respecteert altijd hun ouders, vader als het hoofd van het gezin en de moeder als de ruggengraat. Om de ouders en voorouders te respecteren, is er een spreekwoord dat zegt ; eert de ouderen, denk aan de goede dingen die ze gedaan hebben, vergeet al de slechte.

Lebaran van (feest) activiteit
De belangrijkste dag is de dag van Lebaran (van een activiteit, na een maand van de periode naar de shangar/gebedhuis te gaan inverband met sasi sura). Het wordt overal gevierd onder de javanisten, binnen de familie, tussen vrienden, in de kantoren, enz. Bij Lebaran/einde van de vasten maand sasi sura onder de Javaisten worden gerechten geserveerd (rijstwafel gekookt in ruit, gevormd pakje gevlochten kokos bladeren), kippen, gekookte eieren, sambal goreng, enz, de doelgroep van de belijders zijn blij met het vieren van de Lebaran. Onder de Javanisten , vraagt men oprechte vergeving en zegen. In feite is Lebaran bij het einde van de vasten maand sasi sura tot de grootste sociale activiteit in hun shangar/gebedshuis . In deze dagen en in de loop van de maand, worden de mensen in de gelegenheid gesteld om vergiffenis te vragen aan een ieder. De jongere zal de oudste bezoeken, de handen schudden met beide handen of de jongere moet de rechterhand van de oudere kussen. Een groot deel van de bezoeken aan families en vrienden. Onder de Javanisten is het zaak om het sociale leven te behouden en te onderhouden. Individualisme in Javanisme is niet populair. Velen verzamelen zich in de shangar/ het gebedshuis in het bijzonder in de Heilige vasten maand sasi sura.

Vermaak
Leven in harmonie is zeer belangrijk onder de Javanisten. Je moet een harmonieus leven leiden in het gezin met buren, vrienden, collega’s op de werkplek, enz. Harmonie geeft een balans in het leven, die op hun beurt een gelukkig en veilig motivatie van het leven moet geven.
Dit is één van de makkelijkste manieren voor ontspanning van de geest, want morgen moeten ze weer aan het werk. Wees vooral niet opdringerig in het leven.

(wordt vervolgd)