Vrijdag 19 april 2019

Nadat de gekozen parlementariërs met het moederboek, of hun heilig boek, in de hand hebben gezworen of een eed hebben afgelegd, dat ze het parlementaire werk naar eer en geweten gaan uitvoeren merken we het volgende: Vaak hoor of lees je dat parlementariërs afwezig zijn in de vergaderzaal. De reden is meestal niet bekend.

Hebben ze ook een presentielijst om te tekenen? Hebben ze verantwoording af te leggen als ze niet aanwezig zijn? Vaak weet de voorzitter van het parlement niets over hun afwezigheid. Moeten ze vooraf aangeven of ze wel of niet aanwezig zijn? Feit is, dat hun salarissen worden doorbetaald! Sterker nog, de meesten van hen krijgen een dubbel salaris!
Hoe humaan is het naar de rest van de ambtenarij die wel een dagelijkse meldplicht heeft. Hoe interpreteert de jeugd de afwezigheid van deze gekozen parlementariërs? Welk voorbeeld geven deze zogenaamde hooggeplaatsten (zo presenteren ze zich en zo willen ze ook behandeld worden in en door de samenleving).

Parlementariërs hebben eens per jaar een reces (een periode met verplicht verlof) om op vakantie te gaan of leuke dingen te doen. Leerkrachten hebben ook een vaste periode om te genieten van hun rustperiode (tegenwoordig wordt die vakantieperiode van deze onderwijsgevenden gebruikt om een extraatje bij te verdienen, een (bijna) verplichte dubbele baan te doen om de eindjes aan elkaar te knopen).

Maar al te vaak gaan parlementsleden buiten die recesperiode met vakantie, dan hebben we nog niet gesproken over de buitenlandse reizen. Mogen ze met vakantie wanneer het hun goed uitkomt? Waar zijn de geschreven regels voor deze goed betaalde “arbeiders”. Sommigen zijn zelfs “spookambtenaren”? Wie controleert hun aan- of afwezigheid. Een deel van de parlementariërs is amper een keer in de vergaderruimte aanwezig, anderen komen laat of verlaten de vergadering vroegtijdig.
Zolang het parlementaire werk geen fulltimebaan wordt in Suriname zal er scheefgroei blijven bestaan en heeft dat niet alleen een negatieve impact op de jeugd maar ook op de rest van de ambtenarij.
Ik denk dat het volk het recht heeft om inzage te hebben in de presentielijst voordat een vergadering begint. Of moet de voorzitter van het parlement voor de vergadering aanvangt bekendmaken welke leden afwezig zijn en welke niet met de eventuele reden van afwezigheid?
Nu de intentie aanwezig is om het kiesstelsel te veranderen, is het van essentieel belang om het aantal parlementsleden in overweging te nemen.

Als we negenendertig fulltime-leden in het parlement hebben, heeft Suriname een stap in de goede richting gezet. Het geld dat overblijft van de niet úitbetaalde salarissen (van de 51-39 = 12 leden per jaar, is 12 x Srd 22.000 x 12 maanden x 5 jaren) is dan Srd 15.840.000. Dit bedrag kan b.v. besteed worden om nieuwe klaslokalen te bouwen. Hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en vooruitgaan; kleine groepen, meer individuele aandacht c.q. hulp. (gevangenissen zullen leeglopen, wat weer een besparing zal zijn voor het Ministerie van Justitie).

In Suriname worden parlementariërs zittend rijk
Neem nu Nederland als voorbeeld:
Nederland met een inwonertal van 17.000.000 mensen, heeft een 150 tal leden in de Tweede Kamer (lees het parlement). Dat betekent 17.000.000: 150 = 113.000 mensen per parlementariër. In Suriname is dat 500.000 : 51 = 9800 mensen per parlementariër.
Theoretisch betekent dit dat er in principe 5 Nederlandse parlementariërs genoeg zijn voor Suriname. (5 x 113.000 inwoners = 565.000 inwoners)

Het loon van een parlementariër in Nederland is € 109.000 per jaar wat neerkomt op afgerond
€ 9000 per maand. In Suriname verdient een parlementariër afgerond SRD 22.000 per maand.
Kijken we naar de getallen, dus zonder de € en de SRD kunnen we stellen dat in Suriname de parlementariërs 22.000 : 9.000 = 2,44 maal meer verdienen dan hun collega ’s in Nederland.
Als we dat verder bekijken, verdient een parlementslid in Nederland per vertegenwoordigde inwoner een bedrag van €9000: 113.000 = € 0,08 (afgerond) per inwoner.
In Suriname is dat SRD 22.000: 9800 = SRD 2,24. Dat is gelijk aan € 0,28 per inwoner (op basis van de huidige koers van 1 op 8 (SRD 2,24 : 8 = €0,28). De Surinaamse parlementariër verdient €0,28 : €0,08 = 3,5 meer dan de Nederlandse parlementariërs.

Oordeel zelf!

Stichting 5 juni 1873
H.Bieré
(reacties via FB-pagina “5 juni 1873”)