Vrijdag 15 maart 2019

Hart“Beter bloeddruk behandelen”, was het thema van het symposium, gehouden op zaterdag 3 maart voor artsen en gezondheidswerkers rond Hypertensie (hoge bloeddruk). Hierbij werd de officiële eindrapportage van de Helisur (Healthy Life in Suriname) -studie gepresenteerd, die alarmerende gezondheidscijfers bevatten. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat van de 1,157 participanten in Paramaribo die werden onderzocht, 429 mannen en 728 vrouwen waren. Rond 43% was van Aziatische en 39% van Afrikaanse afkomst en de gemiddelde leeftijd was 43 jaar. Bij 40% is hypertensie en 31% pre-hypertensie (voorstadium van hoge bloeddruk) geconstateerd. Verder heeft 72% overgewicht, terwijl 63% diabetes of pre-diabetes (voorstadium van diabetes) heeft. Slechts 1% van de volwassen populatie heeft een optimaal risicoprofiel voor hart- en vaatziekten. Vervolgens was 68% zich ervan bewust en 32% niet dat zij hoge bloeddruk heeft, 56% is onder behandeling en slechts bij 20% was de bloeddruk goed onder controle. Het hoge voorkomen van hoge bloeddruk en suikerziekte met slechte controle en behandeling ervan was opvallend bij de studieresultaten. Ook weten velen niet eens dat ze met een te hoge bloeddruk/suikergehalte/vetgehalte rondlopen. Hoge bloeddruk komt meer voor bij Creolen en Marrons, terwijl Hindoestanen en Javanen meer suikerziekte, HVZ en een te hoge vetgehalte hebben. Ook komen de aandoeningen en overgewicht steeds meer voor op jonge leeftijd.

De aanleiding van het Helisur-onderzoek
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn doodsoorzaak nummer één in Suriname (26%). Waar in hoge inkomenslanden het vóórkomen van HVZ daalt, neemt deze in lage en midden inkomenslanden, zoals Suriname, nog steeds toe. Echter, data over het voorkomen van HVZ en de bijbehorende risicofactoren (hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht etc.) is gebrekkig in Suriname. Om meer data te genereren, is de Helisur-studie gestart. Deze studie heeft met behulp van een vragenlijst en een uitgebreid lichamelijk onderzoek cardiovasculaire (hart- en bloedvaten) informatie verzameld over de stand van zaken bij 1,157 Surinamers, woonachtig in Paramaribo. Deze informatie is essentieel voor het bepalen van de grootte van het HVZ-probleem. Naast het vaststellen van het overall voorkomen, werd ook gekeken naar cardiovasculaire verschillen tussen etnische groepen. De resultaten van het Helisur onderzoek moeten worden geïncorporeerd in preventieve programma’s, welke uiteindelijk kunnen bijdragen aan de vermindering van HVZ in Suriname. Het is vanuit volksgezondheidsperspectief van groot belang om alle gezondheidswerkers in de eerste lijn te stimuleren om meer en betere cardiovasculaire preventie en behandeling te bedrijven, om in de nabije toekomst de kans op ernstige vaatschade te verminderen.

NK