Donderdag 16 mei 2019

De onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman is compleet verbaasd over de maandenlange ernstige taferelen op het Natuurtechnisch Instituut (Natin), waarvan pas op 15 februari 2019 melding is gemaakt door vakbondsleider Reshma Mangre. De problemen hebben te maken met een communicatiegebrek met de leiding van Natin, stagnatie in het
leerprogramma vanaf het eerste kwartaal van het huidige schooljaar, het uitblijven van de betaling aan gecommitteerde leraren, abrupte herverdeling van de lesuren en geen
herkansingsmogelijkheid voor de studenten. In de optiek van Hanoeman is het handhaven van de orde op onderwijsinstituten een aangelegenheid van de aangewezen leiding/directie. De leiding van Natin heeft dus de ontstane ramp aanzienlijk in de hand gewerkt, concludeert Hanoeman.

Het schrijnend tekort aan vakleraren op het Natin is overigens iets dat geassocieerd moet worden met het curriculum van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). “Dit is het gevolg van een gebrek aan goed beleid. Als je het onderwijs met het politieke oog bekijkt, zal dat niets opleveren. Maar ik heb liever dat er minder kwalitatief onderwijs is dan helemaal geen onderwijs”, benadrukt Hanoeman in gesprek met Dagblad Suriname. Derhalve vindt hij dat de studenten van Natin en hun ouders reeds in het prille begin aan de bel moesten trekken in plaats van alles in de handen van de leraren te leggen. “We moeten in opstand durven te komen als er daarvoor duidelijke aanleidingen zijn.”

Naar zeggen van Hanoeman is de demotivatie onder de leraren enigszins weg te werken door adequate maatregelen te treffen voor de urgente knelpunten, zoals het vervangen van de leiding. “Natin is de ziel van het land, daar deze school voorziet in werkers voor heel wat sectoren. Dus Natin mag nimmer kapotgaan en dit is de verantwoordelijkheid van het Onderwijsministerie c.q. de regering.” Uit protest hebben de leraren van Natin, die sedert 15 februari 2019 na 10:00 uur in beraad gingen, hun actiemodel verscherpt. Onderwijsminister Lilian Ferrier heeft namelijk nagelaten om als eindverantwoordelijke in te grijpen om de vele issues op Natin op te lossen.

KSR