Dinsdag 17 juli 2018

De onderwijsdeskundige Soenderpersad Hanoeman vindt het enorm lachwekkend dat de leden van De Nationale Assemblee (DNA) periodiek een cijfer koppelen aan dit instituut, waarvan zij zelf deel uitmaken. “Het is godsonmogelijk dat de parlementsleden zichzelf beoordelen!”, beklemtoont Hanoeman tegenover Dagblad Suriname. Onlangs heeft de NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis het parlement beoordeeld met een 8 ten aanzien van het verloop van het afgelopen jaar. Hanoeman vraagt zich af op basis waarvan dit coalitie-lid het parlement een 8 waard vindt. Hij stelt dat er globaal gezien binnen elk instituut met een targetplan gewerkt wordt. Alleen middels zo een targetplan kan men nagaan in welke mate er vooruitgang is geboekt. “Zo kan je onderzoeken hoeveel wetten er goedgekeurd zijn.” Dit geldt ook voor het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien, die de DNA met een 3 heeft beoordeeld.

Het creëren van wetgeving is overigens de primaire taak van het parlement, alsook het controleren van de regering. “Als men nu zo graag een cijferbeoordeling wil geven, dient men het te specificeren in de wetgevende en controlerende functie.” De maatschappijkenner merkt op dat deze taken niet zo zeer tot uiting komen in het parlement. “Het parlementswerk komt slechts neer op 20%. De wetten worden niet door de leden zelf gemaakt, maar door externen tegen betaling! Daarom geef ik het parlement voor het maken van wetten een 2 en voor het controleren van de regering een 0! En wanneer je dit optelt en deelt door 2, kom je uiteindelijk op het eindcijfer 1.” Hanoeman concludeert dat vanwege het gebrek aan gedegen controle door de 51 leden, de totale samenleving gebukt gaat onder de economische malaise in het land, welke bovendien nog steeds gehandhaafd wordt.

KSR