Zaterdag 23 maart 2019

Een mogelijke samenwerking tussen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en Nationale Democratische Partij (NDP) heeft bij menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. Critici stellen namelijk dat deze combinatie geen soelaas zal bieden om Suriname uit het economisch dal te halen. Kreten als ‘moni no de’ en ‘trafasi no de’ vanuit de NDP zijn velen nog bijgebleven. Dit wekt het idee dat de uitdaging voor herstel van de economie te complex is voor de NDP. Met ‘we gaan voor nog 5’ is dat eveneens bewezen. Daarom stelt de onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman in gesprek met Dagblad Suriname dat de combinatie van VHP en NDP een groot wantrouwen met zich zal meebrengen voor de VHP-achterban. Zelf is Hanoeman ‘geen predikant van de VHP’; voor hem is slechts de ontwikkeling van Suriname van belang. Hij gunt het een ieder die deze zware job op een adequate wijze kan klaren. Ook de NDP, mits zij in staat zou zijn om democratie en het algemeen belang voorop te stellen.

‘Aangezien de NDP die kansen reeds 8 jaren onbenut heeft gelaten’, is Hanoeman van mening ‘dat VHP de kans moet krijgen om Suriname tot grote hoogten te brengen’. “VHP verkondigt steeds dat ze Suriname kan en wil redden. We kunnen dat pas weten als ze die regeermacht krijgen. Een samenwerking tussen VHP en NDP zie ik niet zitten. Als dit het geval is, moeten de kiezers van VHP niet misleid worden”, beklemtoont Hanoeman. Hij staat overigens achter de uitspraak van Chan Santokhi om in 2020 28 zetels in de wacht te slepen. “Als dit gebeurt, is een samenwerking met een andere partij niet nodig. VHP zou dan volledig naar eigen inzichten kunnen regeren. Maar, als blijkt dat VHP net als NDP alleen beloftes maakt zonder die uit te voeren, zal VHP van de kaart geveegd worden. Dus VHP moet met een reëel plan komen om het volk te overtuigen dat zij de capaciteiten bezit om Suriname uit de blubber te halen”, aldus Hanoeman.

KSR