Zaterdag 16 maart 2019

1 Para kan de tweede stad worden“Paramaribo kent een grote bevolkingsdichtheid en is redelijk volgebouwd. Qua infrastructuur kunnen zaken echter beter. Het gebied Para is een prachtig gebied en heeft veel meer in zijn mars, en kan een tweede stad worden. We willen met dit initiatief het gebied in ontwikkeling brengen en het decentralisatie proces opgang brengen en een nieuwe gemeenschap oprichten”. Dat waren onder andere de woorden van de voorzitter van de vereniging in oprichting Gron Fanowdoe, Rob Kensmil. Ter introductie van de vereniging hebben zij een persconferentie belegd die op basis van eigen initiatief is opgericht om de basis grond behoefte een hand toe te steken. Dit initiatief wordt gesteund door de grondeigenaren en is gestart om mensen die grondbehoeftig zijn een handje te helpen. Deze groep is volgens de voorzitter erg groot. Er is gesteld dat er ongeveer 80.000 achterstallige aanvragen liggen bij RGB vandaar dat er is besloten deze groep te helpen. Het ligt in de bedoeling om de mensen elk een stuk grond van 400 m2 te schenken. De totale grote van dit gebied is 150 hectare. Dit gebied kent een minimale infrastructuur met slechts 2 uitgangswegen. De gronden zijn van mede-eigenaren waarmee een overeenkomst is gesloten. Het ligt ten oosten van de Indira Gandhiweg, ter hoogte van Onverwacht en Rijsdijk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet aan de vereniging een maandelijkse contributie van SRD 175 (maandbedrag) betaald worden. Er zal een screeningsproces volgen die zal bestaan uit een aantal basis vragen, om te bepalen of degene op kort termijn zijn opstallen kan neerzetten. De belangrijkste voorwaarde is dat men zo gauw als mogelijk op de verkregen grond een huis neerzet. Er mogen vervolgens maximaal 2 opstallen op het perceel komen. Kensmil die tevens ook mede-eigenaar is, verduidelijkt het feit dat zij een vereniging zijn en geen verkavelaar of projectontwikkelaar en ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf om te zorgen voor water, elektriciteit en het aanleggen van wegen. Deze kosten zullen dus zelf voor rekening van de leden van de vereniging komen. Men wil dat er binnen 2 tot 3 jaar reeds huizen staan. “We weten overigens dat bij erfpacht men niet naar de bank kan stappen. We zijn in dit kader een financieringsmodel aan het bespreken met een financieringsmaatschappij. Er wordt aan gewerkt dat men een financiering kan krijgen voor een lagere rente zo 6-7%”.

Project voor een ieder
Een ieder mag zich opgeven om in aanmerking te komen voor een stuk grond. Zelfs de groep unbancebles (mensen die geen loonslip hebben, maar wel goed verdienen) en niet naar de bank kunnen stappen, kunnen een kans wagen. Vervolgens wordt gesteld dat hoe meer mensen bouwen, hoe minder het bedrag voor de ontwikkeling van het gebied wordt. Er is nog geen bedrag berekend in wat de mensen zullen betalen voor aanleg van de infrastructuur. Vandaar dat de vereniging aan het peilen is de interesse van de mensen.

Garantie
Er is onder andere stilgestaan bij wat voor garantie mensen hebben dat het verkregen perceel hen in de toekomst niet afgenomen wordt. Volgens Kensmil is het zo dat hoewel het in dit geval ook gaat om erfpacht, een belangrijk aspect is dat de vereniging een minimaal bedrag ontvangt over een bepaalde periode. “Wij willen door middel van een verspreide betaling tegengaan dat men een kat in de zak koopt. Aan de hand van de verstreken jaren moeten afspraken nagekomen worden om de beloofde percelen die worden uitgegeven middels registratie aan de leden kunnen geven. Het erfpacht recht wordt overgedragen over een periode van 40 jaar van kind tot kind. Het wordt echter nooit van u. Verder zijn er goede afspraken gemaakt met de mede-eigenaren die dit project volledig ondersteunen”, zegt Kensmil. “Het gaat om een goed doel waar we een goed gevoel bij hebben. We hopen dat de mensen dit begrijpen en indien geïnteresseerd contact met ons opnemen”, aldus Kensmil.

NK