Woensdag 20 maart 2019

De getrainde ex-militairen en militairen samen met de LVV-minister (foto: Regilio Derby)

De getrainde ex-militairen en militairen samen met de LVV-minister (foto: Regilio Derby)

Een groep ex-militairen en militairen heeft gisteren op het Onderdirectoraat Veeteelt haar certificaat in ontvangst mogen nemen. De groep bestaande uit 29 man heeft ruim 5 dagen een training mogen volgen rond pluimvee. In gesprek met LVV-minister Soeresh Algoe zegt die dat de training gaat over het telen en kweken van kippen vanaf begin tot eind. Dat houdt in broeden, kweken van de kuikens, welke rassen je moet gebruiken, de hygiënische aspecten etc. “De training was heel intensief, een proces dat de ex-militairen hebben doorlopen, maar ook de militairen die direct of indirect bezig zijn met de pluimveesector. Het zijn jongens die in de productie zitten en we willen dit aspect bij hun verder stimuleren.” De training werd aangevraagd en is niet de eerste training die het ministerie heeft verzorgd. Er is een samenwerking tussen dit ministerie van LVV en het ministerie van Defensie. “We zijn eerst begonnen met het verzorgen van de groenteteelttraining, daarna de kassenteelt, plantenvermeerderingstechnieken en nu pluimvee. Wat we ook zullen verzorgen indien er interesse daarvoor is, zijn trainingen rond tot kleine herkauwers, slachtvee en melkvee”, zegt Algoe.
“In landbouw krijg je producten van een bepaalde kwaliteit (AB) , maar wat doe je met de bijproducten (C). Dat moet je goed gebruiken en niet dumpen. In dit geval kan je liever kippen, geiten, klein herkauwers of schapen kweken, wat verder wordt verwerkt. Uiteindelijk krijg je betere productie. Ten aanzien van de trainingen die LVV verzorgt, wordt er voordeel gewekt ten behoeve van de eigen consumptie en daarnaast kunnen de getrainden verkopen, waarbij een inkomstenbron wordt gecreëerd. Kortom, met deze training wordt meer efficiëntie gecreëerd waarbij we een hogere productie kunnen halen”, aldus minister Algoe. Als natraject zorgt het ministerie ervoor dat de militairen begeleid worden en hulp geboden wordt met hun kostprijsberekening, waarna zij zelf verder moeten.
Coördinator Humphrey Warsodikromo stelt dat het agrarisch bedrijf Saramacca reeds geruime tijd operationeel is. De opbrengsten zijn voor eigen gebruik en datgeen dat overblijft, wordt verstrekt aan tehuizen. “De productie is nu in volle gang en alle groentesoorten zijn er te vinden”, zegt de coördinator. De mannen zijn ook bezig binnen de kippensector, vandaar dat er behoefte was deze training te volgen. Ook de coördinator geeft aan dat dit niet de laatste training is, die de manschapen zullen volgen en dat het van Stichting Nazorg afhangt welke vervolgtrainingen gegeven zullen worden.

NK

Meer Binnenlands Nieuws