Zondag 17 maart 2019

Goed zo Misiekaba!

08-03- 2018

Je wordt eindelijk wakker! Je geeft zelf aan dat jullie niet werken maar wel op tijd geld ontvangen. Jullie geld is altijd als eerste ter beschikking. Je weet heel goed waarom de staatsbesluiten niet af zijn en waarom er wordt gedraald. Nu doe je dus alsof…!
Houden jullie toch de eer aan jezelf en geef jezelf een brevet van ongeschiktheid. Door jullie corruptief en bewust lakse houding, zodat jij en je collega onverlaten maar jullie gang kunnen gaan en volop en ook naar hartenlust corruptie feesten kunnen blijven vieren. Ondertussen, doen alsof….
Onze natie is frontaal verpletterd door jullie schandelijk machogedrag, het walgelijk vertoon en etalerend gedrag; een gedrag waar normen en waarden totaal zoek zijn, waar niet meer met respect en gezag opgekeken kan worden naar de meeste politici, waar het volk verschrikkelijk verdeeld wordt i.p.v. eensgezind samen te gaan, waar de armoede zodanig in onze gemeenschap heeft toegeslagen dat een kind voor een beloofd bordje eten meegaat met vreemden en zich laat misbruiken, waar het niveau van volksgezondheid er een is die van geen kant deugd en nodeloos mensen doodgaan en waar een minister van Volksgezondheid onbezonnen en zonder erbij na te denken zijn miskunde verdedigt en roemt, waar besluiteloosheid duidelijk overheerst boven kennis en educatie zodat ministeries eraan moeten geloven dat er geen geschikt kader is om er leiding aan te geven, waar we tot onbeschaamde bedelaars en leners zijn gemaakt, waar de doorsnee burger in grote armoede moet leven en met eerlijk verdiend geld niet meer uitkomt, etc. Ons geliefd Suriname, het eens voor ons allen zo mooie schip dat nu zodanig verwoest en berooid en diep gezonken is dat het heel veel inspanning zal vergen om de resten te bergen en te herstellen.
Op dit moment is er geen enkele partij die Suriname adequaat kan doen herstellen. Er is volgens de welbekende uitdrukking momenteel geen smid in het land die onze sleutel maken kan. Doordat in de achter ons liggende decennia steeds partijen zijn gesplitst en wat er op dit moment aan partijen is, allemaal in een kankergezwel met elkaar verweven zijn, zoals iemand dat zei, is het ondenkbaar en haast niet mogelijk om de gewenste genezing van Suriname, te bewerkstelligen om te geraken tot een herkansing met enig zicht op een beter bestaan.
Heel wat politici die zich opmaken om wederom regeermacht te verkrijgen zijn ook niet eerlijk. De geschiedenis heeft ons dat geleerd. Gaat u voor uzelf het rijtje maar na.
Er zijn politieke partijen die in hun hoofdbestuur leden hebben die in het verleden met de politie/justitie in aanraking zijn gekomen. Moeten we geloven dat het dan beter zal gaan?
We hebben momenteel zovele integere, oprechte, eerlijke, capabele, goedgeschoolde Surinamers in ons midden. Maar juist die zitten niet in de politiek of zijn niet aan een partij verbonden. Daarom zou er een partij geboren moeten worden om zulke personen met een positieve inborst te rekruteren en na een degelijke screening de gelegenheid te bieden om Suriname weer op de juiste rails te zetten en het land op te bouwen.
Er moet een regering komen die daadwerkelijk bereid is om voor een bepaalde periode alle die hoge bezoldigingen en dubbele salarissen van regeringsfunctionarissen en van parastatale bedrijven te halveren, zoals ik dat in een interview hoorde zeggen. Ook moeten we afkomen van de hele horde van de zo bekende spook-ambtenaren. De huidige politici zijn immers niet bereid en hebben niet die guts om het mes erin te zetten. Zij zetten zich meer in voor politiek gewin en verrijking van zichzelf. De huidige politici en ook een groot deel van de oude politici gaan alleen maar voor regeermacht, voor het geld, voor weelde en luxe en privileges. Ze gaan echt niet in de politieke arena om zelf terug te gaan naar een niveau waar ook zij moeten inleveren.
Als grootste deel van het volk, dat moedwillig de armoede is ingeschopt door onze zogenaamde leiders en vertegenwoordigers, moeten wij zo spoedig als mogelijk met hen afrekenen.
Op dit moment is het meer dan triest in ons mooi land, maar laten we, ondanks alle pijn en smart, hopen en geloven dat hier verandering in zal komen en dat we we wederom betere tijden zullen ervaren. Want: Nanga Gado, wi Fesiman, wi mu feti gi Sranan.

J.I.T., een oprechte en rechtgeaarde burger van Suriname