Dinsdag 19 februari 2019

Een rapport met zware beschuldigingen richting een overheidsfunctionaris en een politieke ambtsdrager, inzake de staatschuld, dient de nodige aandacht te krijgen van de procureur-generaal. Er moet volgens parlementariër Sheilendra Girjasing diepgaand onderzoek komen, alvorens de ruis om hem heen waargemaakt kan worden. Hij verwijst hierbij naar de strafklacht, die onlangs door Maisha Neus is ingediend, met het verzoek om de minister van Financiën te vervolgen ter overschrijding van het schuldplafond. “Het zou goed zijn als de procureur-generaal opdracht geeft tot onderzoek. Als het onderzoek uitwijst dat er malversaties zijn gepleegd, moeten wij kijken als men door de wet wordt gedekt”, stelt Girjasing.
Binnen Girjasing zijn politieke partij wordt ook nog opgemerkt dat het een kleine organisatie als ‘Strei!’ (die overigens nog niet een politieke partij is) zo een zwaarwichtige stap onderneemt, terwijl grote politieke partijen als de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), met veel meer kader in huis, hier nog niet aan komen. Girjasing reageerde hierop als volgt. “De grote partijen hebben dit ook al. Het is een kwestie van timing. Wij hebben vaak genoeg (zeker 7 tot 9) klachten ingediend met onze collega parlementairs tegen Financiën. Wij zien nog niets gebeuren vanuit de overheid. Inderdaad is het zo dat de VHP zijn best heeft gedaan om dit onder de aandacht te brengen van de regering. Als het wordt opgevolgd, is punt 2.” Als een andere politieke organisatie komt met meer informatie en meer bewijzen over frauduleuze handelingen, ziet Girjasing dat als een goede zaak.

Kavish Ganesh