Donderdag 21 maart 2019

Gilbert van Dijk

Gilbert van Dijk

Gilbert van Dijk is sinds januari 2019 geen directeur meer bij Suriname Business Forum (SBF). Van Dijk zijn contract is op 31 december 2018 verlopen. Zowel zijn meerderen als van Dijk zelf hebben ervoor gekozen om het contract niet verder te verlengen. Van Dijk die bijkans 6 jaren leiding heeft gegeven aan deze organisatie, vertrok met een tevreden gevoel. Echter niet compleet, gezien volgens hem er nog veel meer werk aan de winkel is. “6 jaren zijn genoeg geweest. Ik heb hopelijk een goede bijdrage geleverd. Ik ga nu verder”, zegt van Dijk.

Het SBF is een platform voor dialoog ten behoeve van de publiek-private sector, met vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het ministerie van Financiën, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Vanaf het begin zijn ook de ministeries van Justitie en Politie en Landbouw, Veeteelt en Visserij stakeholders, evenals de Women in Business Group in Suriname (WBS), de Raad voor Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).
Het Suriname Business Forum heeft een nationale strategie geformuleerd voor de ontwikkeling van een duurzame binnenlandse private sector in Suriname.

Taken SBF
“Suriname heeft een verouderde structuur, waarin het bedrijfsleven en de overheid langdurige discussies moeten voeren om in consensus dingen goed te wijzigen. Je hoeft maar te kijken naar onze rang als lang in de wereld. Dat is slecht. Om dat echter te kunnen veranderen moet je ruimte creëren voor het bedrijfsleven om goed te functioneren. Je kunt dat alleen maar doen als je discussies hebt tussen partijen. Dat is de opdracht van SBF”, verteld van Dijk.

Enkele van de taken van het SBF en SBC zijn: het vergemakkelijken van zaken doen en bevordering van ondernemerschap, samenwerken met soortgelijke instellingen en/ of (donor)organisaties in Suriname en het buitenland, instellen van mechanismen om de ontwikkeling van sectoren met hoge prioriteit te identificeren, voorstellen voor hervorming doorvoeren, verhogen van productiecapaciteit, versterken van het concurrentievermogen van organisaties in de private sector en het creëren van bewustwording bij het algemene publiek.

“Ik heb 6 jaren mijn bijdrage mogen leveren, maar er is nog veel meer te doen. De wereld is in 6 jaren drastisch gewijzigd. Dat enge ding, van denken dat wij alleen op de wereld zijn is duidelijk aan het veranderen. Bedrijven in Suriname hebben zich op de exportmarkt gegooid door hun eigen problemen op te lossen. Sommigen hebben nog een heleboel problemen”, stelt de ex-directeur. Precies het laatste ervaart hij als het onbevredigend deel bij zijn vertrek. Als twee markante successen van het SBF noemt van Dijk het uitvoeren van het Export Readiness Programma (ERP) en het programma voor Caribbean Technological Consultancy Services (CTCS).

ERP
Met dit project werd concreet invulling gegeven aan het versterken en ondersteunen van Surinaamse bedrijven voor export naar Caricom en overige markten. Bedrijven kregen hierbij verschillende vormen van technische ondersteuning gehad door workshops en het upgraden van hun label design naar één die acceptabel is voor beide markten. Dit programma werd ondersteund door de Caribbean Development Bank (CDB).

CTCS
Het CTCS is een programma van de Private Sector Development Division van CDB. Het programma is ook een netwerk van regionale en nationale laboratoria, instituten, bedrijven en consultants met als hoofddoel versterking van de private sector door middel van het creëren van connecties tussen ondernemers met technische ervaring en ondernemers die consultancy – diensten en assistentie behoeven. De CDB heeft voor het SBF/SBC gekozen om als hub te functioneren vanwege haar unieke structuur. In het Caraïbisch gebied is Suriname het eerste land met een hub, terwijl het CTCS programma in vele landen reeds is opgezet. Voor de opstart zullen 15 organisaties uit het bedrijfsleven, die geïdentificeerd zijn als satellieten, bij de hub aangesloten worden. Gaandeweg het programma zullen meer organisaties/bedrijven aangesloten worden bij de hub. De bedoeling is dat de hub uitgroeit tot een landelijke (alle districten) orgaan, die assistentie verleent aan MSME in geheel Suriname. Elke ondernemer met een “Micro – Small & Medium” ondernemingsvorm mag een verzoek indienen voor assistentie bij de hub.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws