Vrijdag 14 december 2018

Professor Davidson houdt lezing over kinderbescherming 1Professor Julia Davidson, professor in de Criminologie, heeft in kliniek Kiros een lezing gehouden over kinderbescherming. Zowel ouders als kinderen waren aanwezig bij deze ontmoeting. De professor heeft voornamelijk getracht de ouders bewust te maken over de gevolgen die internet kan hebben voor kinderen. Internet heeft niet alleen zijn voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen. Sociale netwerksites als Facebook en Twitter alsook online games vormen een bedreiging voor kinderen. Via diverse wegen kunnen kinderen toegang hebben tot internet. Als het niet thuis kan, gebeurt het via de school of via internetcafés. In Suriname is het internetgebruik de laatste 12 jaren toegenomen van 10.000 naar 190.000 internetgebruikers. Professor Davidson heeft geen cijfers van Suriname beschikbaar betreffende internetgebruik bij kinderen, maar heeft wel de cijfers van Brazilië beschikbaar. Uit deze cijfers blijkt dat kinderen vanaf hun 10e jaar toegang hebben tot internet. Ongeveer 60% heeft internet thuis, 47% heeft elke dag toegang tot het internet, 68% heeft een account op een van de sociale netwerksites en 68% van de respondenten hebben meer weet van internet dan hun ouders. Het in contact komen met pedofielen of geplaagd/gepest worden zijn enkele van de gevaren die kinderen kunnen oplopen bij het internetgebruik.

Grooming
Van grooming is er sprake als een pedofiel via het internet een kind benadert, contact legt met het kind, en het kind klaar maakt voor seksueel contact. Hij probeert via het internet seksuele drempels en remmingen van het kind te verlagen. De professor haalde een recent geval uit Nederland aan waar een heer van 46 jaar zich voordeed als een meisje van 13 jaar. Op die manier heeft hij verschillende jongetjes weten over te halen om seksuele handelingen te plegen en filmpjes te sturen naar zijn adres.

Cyberbullying
Cyberbullying is het via e-mail, instant messaging, chat rooms, pagers, gsm’s en andere instrumenten van de informatietechnologie opzettelijk beledigen, bedreigen of intimideren van personen. Vaak worden jongeren, kinderen, gepest en getreiterd via het internet, omdat zij makkelijker met de nieuwe technieken kunnen omgaan. De dader voelt zich veilig achter een elektronische muur, waarbij de identiteit verborgen blijft. Dit maakt het moeilijker om de bron te achterhalen. De bullies zijn bij cyberbullying vaak agressiever dan wanneer ze in het gezicht van de slachtoffer worden geuit. Een dergelijke aanval kan bestaan uit dreigementen, beledigende provocaties, racistische opmerkingen, proberen iemands computer te besmetten met een virus en/ of veel onzinnige berichten sturen naar het e-mailadres van een kind.

Online reputatie
Davidson hield de kinderen ook voor dat ze moeten weten wat ze op het internet plaatsen. ‘Ga eerst bij jezelf na of jij het leuk zou vinden om een bepaalde foto van je terug te zien op het internet en als je grootouders daar blij en trots mee zouden zijn. Als je twijfelt, plaats het liever niet.’ Nu is het zo dat de meeste bedrijven eerst nagaan wat op het internet van een bepaalde persoon te vinden is alvorens ze de persoon in dienst nemen. Als de persoon een goede online reputatie heeft, is dat alvast een plus bij het bedrijf waar gesolliciteerd is.

Preventie
De professor gaf ook enkele tips hoe zaken als cyberbullying en grooming voorkomen kunnen worden. Bij jonge kinderen is het van belang dat ouders een parental controle, oudercontrole, instellen op de computers. Het is van belang dat de ouders het internetgebruik van hun kinderen monitoren. Weliswaar moet het niet zo zijn dat ouders gaan piepen in de zaken van hun kinderen. Dit kan juist ervoor zorgen dat kinderen dingen gaan verbergen. Davidson geeft als voorbeeld dat zij als ouder haar zoon een vriendschapsverzoek heeft gestuurd via Facebook en op die manier mee participeert in hetgeen haar zoon doet. Verder is het van belang dat ouders bewust zijn over de gevolgen van internet en die ook doorgeven aan hun kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste pedofielen 35 jaar zijn, en van het mannelijk geslacht zijn. De meeste slachtoffers daarentegen zijn 13 jaar en van het vrouwelijke geslacht.

Om pesten tegen te gaan, is het van belang dat kinderen een ouder persoon op de hoogte stellen van het gebeuren. Verder moeten zij ervoor zorgen dat ze niet reageren op zulke berichten. ‘Blokkeer de mensen die jou dingen laten doen die je niet wilt en waar je je niet comfortabel bij voelt.’ Het allerbelangrijkste is dat ouders zich moeten openstellen als kinderen naar hun toekomen met een probleem. In Suriname komt het vaak voor dat ouders kinderen de schuld geven als iets mis gaat. In Engeland is er een sex offenderslijst waarop ongeveer 50.000 namen geregistreerd staan. Elke ouder heeft toegang tot deze lijst. ‘Dus ouders communiceer steeds met uw kind.’

Genaro Alpin