Woensdag 20 februari 2019

Getrouw ‘Ik heb geen enkele unit ontmanteld’Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie ontkent de unit, die belast was met onder andere counterterrorisme, drugscriminaliteit en intelligence, te hebben ontmanteld. “Ik heb geen enkele unit ontmanteld. Ik heb slechts de politiemannen, die deel uitmaakten van de unit, onttrokken na overleg met de procureur-generaal”, zei de bewindsman gisteren op aandringen van De Nationale Assemblee (DNA). Het was waarnemend korpschef Roberto Prade, die eerder via de media meedeelde dat deze unit was ontbonden. Hierover wenste VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien duidelijkheid van de regering. De VHP’er las een circulaire voor, waarin aan de leden van de counter terrorism unit werd medegedeeld dat de unit ingaande maandag 25 juni wordt ontbonden. Getrouw antwoordde hierop door te stellen dat de unit naast de politiemensen ook bestond uit burgers. Hij beschikt niet de bevoegdheid om deze burgers te onttrekken. De bedoeling is om nieuwe integere politiemensen, na onderwerping aan een gedegen onderzoek en screening, toe te voegen aan deze unit. Deze kwestie zal vandaag verder worden besproken met de procureur-generaal.

Faisel Rasoelbaks