Maandag 18 juni 2018

Door BVSS is een aanvang gemaakt om een eigen trim- en loopbaan ergens in Paramaribo op te zetten. Er zijn inspanningen nu om personen op te sporen die dialysebehoeftig zijn. Bewegen en ziekte en dialyse die door bewegen worden vermeden, hebben alles met elkaar te maken. De BVVS staat synoniem aan de Avondvierdaagse maar nog steeds niet aan bewegen. Wanneer de Avondvierdaagse wordt gehouden, wordt het belang van bewegen benadrukt en wordt aangegeven dat de AVD de bedoeling heeft om het bewegen middels het wandelen te promoten en dat het tegelijkertijd ook recreatiedoeleinden heeft. De BVSS heeft een behoorlijke imago in Suriname en de regering erkent deze organisatie als gesprekspartner. De organisatie wordt geacht genoeg representatief te zijn. Er is een gemeenschappelijkheid waardoor een meer productieve partnerschap kan worden opgezet tussen Volksgezondheid en BVSS. De vereniging BVVS lijkt te gaan draaien om de AVD en een bedrijvensporttoernooi. Het bewegen staat op de agenda van zowel Volksgezondheid als BVSS. Suriname is een groen land zonder parken. Suriname is het groenste land ter wereld. Het enige park is in Noord Paramaribo: de Trimbaan. Reden dus voor een partnerschap tussen BVSS, Volksgezondheid en Openbare Werken, Transport en Communicatie. De theorie dat het volk moet bewegen is genoeg bekend bij het volk, maar er zijn in Suriname weinig mogelijkheden om te bewegen. Fietsen op straat is bijna gelijk aan zelfmoord plegen, evenals het lopen of joggen op straat. Behalve de straat zijn er geen andere mogelijkheden voor deze bewegingsmogelijkheden. Een sport beoefenen als recreatie levert vaak niet de hoeveelheid stappen en inspanningen op per week waardoor het minimum aan bewegen kan worden bereikt. Er zijn teveel inactieve momenten en er zijn ook ongezonde gewoonten na recreatie zoals het drinken van zoete en alcoholhoudende dranken en vet eten. Bovendien wordt de recreatiesport maar 2 of 3 keer per week beoefend. Er zijn talrijke financiën en minder financiën vereisende manieren om faciliteiten te scheppen waarop massaal door het volk in de eigen omgeving kan worden bewogen. In de meest bevolkte districten zijn enkele massabewegingsfaciliteiten nodig. De meest bevolkte districten zijn Paramaribo, Wanica en Commewijne. In deze districten dienen via public-private partnerships parken te worden aangelegd waarbij eventueel LVV een semi-botanische tuin kan aanleggen. De burgerij kan abonnementen kopen om de hele maand onbeperkt in het park te fietsen, te wandelen of te joggen. In een volgende fase kunnen kleine dierentuintjes in deze parken worden aangelegd met Surinaamse dieren die gemakkelijk te onderhouden zijn bijvoorbeeld herbivoren die gekweekt worden voor eiwitvoorziening. Deze parken moeten aangelegd worden als hoog-prioritaire preventieve maatregel voor diabetes, hart- en vaataandoeningen, kanker, diabetes en nieraandoeningen. Preventie zal op den duur veel meer besparen door minder druk op de gezondheidszorg en minder verloren arbeidsuren door arbeidsongeschiktheid dan de investeringen die het zal vergen om de parken aan te leggen. De staat heeft belang bij preventieve investeringsmaatregelen, het bedrijfsleven kan invullen geven aan pure corporate social responsibility business en de burgerij heeft ook belang bij om in deze parken abonnementen te kopen. De staat heeft zeker belang bij het subsidiëren van de abonnementen, want minder ziekte betekent een productievere bevolking en een efficiënter werkende gezondheidszorg. In aanvulling op of in aanloop naar de parken kunnen de dc’s ertoe overgaan om sommige straten autoloos te maken gedurende bepaalde uren in de middag en in de vooravond. Bepaalde dc’s hebben op een bepaalde dag bepaalde straten autoloos gemaakt zodat burgers zouden kunnen bewegen. Toen zeiden we dat deze maatregel van het lokaal bestuur geen geïsoleerde modemaatregel moest zijn. Helaas was onze vrees niet ongegrond, de maatregel was een symbolische in het kader van een programma om kennelijk belastingcenten op een bepaalde begrotingspost op te maken. We hebben rond de AVD vaker herhaald dat er geen faciliteiten zijn om elke dag op een laagdrempelige manier te bewegen niet alleen in de meest bevolkte maar in alle districten. In landen waar de bevolking deze loop- en wandelmogelijkheden heeft, is de bevolking meer gericht op het lichaamsgewicht en is er minder last van overgewicht. In Suriname heeft een deel van de bevolking last van overgewicht, een groot deel van de bevolking beweegt niet, verkeerd of niet voldoende. De BVVS zal nu op een eigen complex een wandel- en trimbaan opzetten, met een grote begroting van SRD 1.3 miljoen. Het lijkt wel geld voor 3 trim- en loopbanen. In elk geval is het een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn delen van de bevolking waar het ondernemerschap meer vertegenwoordigd is en welke genetisch meer gevoelig is voor diabetes en hart- en vaataandoeningen. Dit is een oproep aan de staat en het bedrijfsleven om het gepraat van meer bewegen om te zetten in daden met een win-win-situatie voor alle betrokkenen.