Zaterdag 21 juli 2018

Georgine Acton, gewezen politiecommissaris in Nederland, officier in de Orde van Oranje Nassau, jarenlang adviseur van Justitie en Politie in Suriname, lid van de ondersteuningsgroep van het Korps Politie Suriname en een persoonlijkheid die reeds het een en ander van de criminaliteit heeft gezien en meegemaakt, noemt de criminaliteit in Suriname ‘schokkend’. Deze uitspraak deed zij als panellid tijdens een discussie over criminaliteit bij Kenniskring. Suriname zou volgens haar er goed aan doen om zich naast het tegengaan van ‘high impact crime’ te richten op opgroeiende criminelen, kinderen die van het rechte pad afglijden. ‘Wij moeten kijken naar de vroegtijdige schoolverlaters, jongeren die niet het goede voorbeeld krijgen in de samenleving. Want, al kan ik op dit moment niet statistisch onderbouwd praten, is het zonneklaar, dat het bergafwaarts gaat vanaf de kinderjaren.’

Kinderen raken ontspoord
Als voorbeeld van de neergang werd aangehaald dat het in voorgaande jaren zo was dat de kinderen die werden opgevangen in Opa Doelie, minder ernstig ontspoord waren en deden ze het beter op school. Er waren onder hen muloleerlingen. Tegenwoordig herbergt Opa Doelie alleen kinderen die al een paar jaar niet naar school gaan en in de criminaliteit zijn terechtgekomen. ‘Als je nu daar niets aan doet, hebben wij morgen veel meer verharding in de criminaliteit dan wij momenteel meemaken. Wij zien nu de komende criminelen die worden voorbereid op morgen.’

HD