Donderdag 21 maart 2019

George Lazo

George Lazo

Omdat vele dorpen in het Binnenland van Suriname niet beschikken over (voldoende) energie, is er weinig economische activiteit te merken in dit deel van het land. Er zijn mensen in de dorpen die enorm afhankelijk zijn van seizoen gebonden productie. Soms hebben de binnenlandbewoners totaal geen inkomen. Daar zij geen inkomen hebben, kunnen velen niet betalen voor elektriciteit. Hier begint echter een vicieuze cirkel.

Tijdens de Cluster 2 van de Open Camps Lecture Series op de Anton de Kom Universiteit van Suriname werd door een bijwoner van een lezing opgemerkt dat net zoals de stedelingen, de mensen in het binnenland evenveel recht hebben op energie. De opmerking ‘binnenland-bewoners betalen niet voor elektriciteit’ maakt dat veelal niet hard genoeg aan de bel wordt getrokken om energievoorzieningen in het binnenland te treffen. “Zolang dat de houding is, zie ik niet dat het gerealiseerd zal worden”, stelde Edmund Neus. Volgens Neus moeten de binnenlandbewoners gewoon betalen voor de energie die wordt aangeleverd.
George Lazo was het niet eens met de stelling ‘dat binnenland bewoners niet willen betalen voor geleverde elektriciteit. “Vaak wordt gezegd dat de binnenlandbewoners niet willen betalen, maar eindstand is het een politieke keus om de mensen zogenaamd tegemoet te willen komen. Als je niet een meter plaatst en inderdaad de stroomtoevoer niet afsluit als men niet betaald (zoals in Paramaribo gebeurd), betaald niemand. Dat is natuurlijk funest, maar de praktijk. Degene die de stroomtoevoer moet afsluiten is er niet eens in de dorpen. Ik heb EBS mensen horen zeggen dat de mensen in het binnenland niet voor stroom willen betalen. Dat is niet waar”, stelt Lazo.

Rudi van Els stelt voor dat Suriname op micro niveau wat ervaring heeft qua energievoorziening. Die kan gebruikt worden om de energievoorziening in het binnenland uit te breiden. Zo kunnen er ook tropische hoofdsteden opkomen in het binnenland.

Ownership door de kleine energiecentrales zelf te beheren en te onderhouden dient onderdeel te zijn van de energiesector strategieën. De lokale gemeenschappen dienen bewust te zijn van het belang van het kunnen beschikken over elektriciteit, en dit zodoende de faciliteiten zelf willen onderhouden.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws