Zaterdag 21 juli 2018

Vele landen hebben hun situatie verergerd door het uitstellen van de noodzakelijke economische correctie. Venezuela, Griekenland en Suriname zijn schoolvoorbeelden. Vele van deze landen hadden gedacht dat zij in staat zouden zijn aanpassingsmaatregelen tot stand te brengen middels externe financiering w.o. donaties en geldleningen. Indien een regering niet langer zijn toevlucht kan nemen tot het hulpmiddel van geldleningen in het buitenland teneinde de aanpassing uit te stellen, wat gebeurt er dan? Indien zij weigert de corrigerende economische actie te ondernemen?
Dan komt zij terecht in een spiraal van ernstige importbeperkingen, hoge inflatie, hoge valuta koersen, schaarste aan eerste levensbehoeften en zwarte markt oprijzen. Kortom er moeten politieke keuzen gemaakt worden.

De Vereniging van Economisten Suriname (VES) hebben onlangs in een open brief een klemmend beroep op het parlement gedaan om drastisch te snijden in de uitgaven op de ontwerp begrotingen. Gezien de huidige financieel –economische situatie zijn de begrote uitgaven van SRD. 8.500 miljard buiten proportioneel. Een begrotingstekort van boven SRD. 5 miljard in een tijd van economische crisis, waarvan het tekort alleen kan worden gedekt door nieuwe leningen, is buitensporig en disproportioneel….” , waarschuwt de VES.

Slecht beleid, wanbeleid, grove staatscorruptie, graaicultuur, geen openbaarheid van bestuur met ingebouwde check & balances, het volproppen van het overheidsapparaat met laag geschoolde partijloyalisten, familie, vrienden, een parlement waar de volksvertegenwoordigers altijd verlengstukken zijn van de coalitie en zittende regering en waar er straffeloosheid heerst van, voor witteboorden criminaliteit en grove staatscorruptie zijn in alle landen altijd de oorzaken van onzekerheid, instabiliteit, ontevredenheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, armoede en chaos. Vele politieke leiders zijn bang om de broodnodige correcties aan te brengen en hard op te treden. Bang voor stemmenverlies, uiteenvallen van de regeringscoalitie en vrees voor eigen politieke carrière en niet om het welzijn van land en volk.

Politieke leiders die populair willen zijn voeren een slap beleid of geen beleid, terwijl het volk hunkert naar rechtvaardig en daadkrachtig beleid. Vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 –heden hebben geen enkel regering een beleid gevoerd om de binnenlandse consumptie te beperken, de binnenlandse besparingen op te voeren en de exporten uit breiden middels diversificatie van de economie. Landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, toerisme zijn sectoren die vanaf 1975 grovelijk verwaarloosd zijn. Agrarische productie , agrarische industrie (voedselproductie, voedselverwerking, voedselzekerheid en voedselveiligheid), vleesproductie, melkproductie zijn door opeenvolgende regeringen in de koelkast gestopt. Zelf een keuringslaboratorium ontbreekt! Onze importeurs die zeer stevige, zeer sterke, zeer lange en machtige armen hebben naar onze politieke leiders en hun politieke bestuursorganisaties hebben zich schatrijk gemaakt met importhandel.

Suriname heeft dringend goede, integere politieke leiders nodig met kennis, kunde, visie die in staat zijn planmatige leiding van de economie op te starten, en in staat zijn goede, rechtvaardige , duurzame economische politiek te kunnen voeren. Het geven van overheidsleiding aan het economisch proces (productie –exportbevordering, importvervanging middels goed, integer privaat ondernemerschap) tot welzijn van de al gehele natie. Keer op keer hebben opeenvolgende regeringen beloften gedaan en verwachtingen gewekt, die niet waargemaakt konden worden. Lees alle regeringsverklaringen vanaf 1975-heden.

Onze regeringen en politieke leiders zijn kampioen in valse beloften en uitdelen: uitdelen van goed betaalde overheidsjobs, uitdelen van staatsdomeingronden, uitdelen van volkswoningen, uitdelen van voedsel pakketten, organiseren van feesten (bigisma dey), diensttelefoons, dienstvoertuigen en riante vorstelijke dubbele staatssalarissen en staatspensioen aan zij die met staatsmacht zijn “omkleed” en “gezegend”. Ook onze “volksvertegenwoordigers” (1000 stuks-waarvan het grootste deel laag geschoold) mogen aan het staatsdiner, de staatsvleespotten aanzitten en hun deel maandelijks ontvangen, omdat het grootste deel toch altijd verlengstukken zijn van alle zittende regeringen. “Overlopers”, “verraders”, politieke avonturiers, politieke zwervers en politieke hoeren worden extra beloond met eerste kwaliteit staatsdiner, compleet met zeer hoge, zeer goed betaalde staatsfuncties en waardevolle staatsdomeingronden.

Wij leven vanaf 1975- heden in een graaisamenleving met politieke leiders die behept zijn met sinterklaas-en kerstmangedrag. De melkkoe Suriname is door dit gedrag en politiek voering reeds uitgemolken. Suriname leeft nu van buitenlandse leningen. Griekenland en Venezuela zijn ons voor. Ook Suriname staat in de rij en wacht in alle rust , vrede en volle hoop op de “Messias”.

Leendert Doerga