Woensdag 22 mei 2019

1 Glyfosaat verbodHoewel de import van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat per 1 januari 2019 is stopgezet, mogen de voorraden bij de winkeliers wel ten verkoop aangeboden worden. Dit geldt tot eind van dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik van dit middel officieel verboden. Dit bevestigt Ganeshkoemar Kandhai, voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta, tegenover Dagblad Suriname. Volgens Kandhai is gebleken dat er gevaarlijke stoffen in glyfosaat zitten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens. “Het is niet goed voor de gebruiker, terwijl dit middel bij niet juist gebruik ook door de planten opgenomen kan worden. In Nederland en enkele andere Europese landen is er een overgangsperiode van 5 jaar genomen om glyfosaat te verbieden. Suriname doet dat per ingaande 2020”, zegt Kandhai.
Ook agrarische ondernemer Wim Bajnath is op de hoogte van dit fenomeen. Bajnath is heel optimistisch gesteld. De landbouwer legt uit dat het verbod van glyfosaat een tweeledig karakter heeft. Enerzijds is het gebruik hiervan voordelig voor landbouwers, vooral wanneer in ogenschouw wordt genomen, het uitroeien van hardnekkig onkruid. Maar anderzijds is het gebruik van glyfosaat niet zo best wanneer het aspect van milieueffecten nader wordt bekeken.

Gramoxone en paraquat ook onder vergrootglas
Als vervanger van de glyfosaat kan opgesomd worden de onkruid dodende middelen gramoxone en paraquat. “Maar ook deze middelen worden onder een vergrootglas geplaatst om na te gaan of deze met andere middelen vervangen kunnen worden. De Verenigde Staten van Amerika heeft geruime tijd een verbod gesteld in het verhandelen van deze 2 middelen. Het verschil tussen glyfosaat en gramoxone en paraquat is, dat de werking van glyfosaat vele malen giftiger is dan deze middelen”, zegt Bajnath. Coöperatie-voorzitter Kandhai geeft aan dat glyfosaat via de bladeren tot aan de wortels van de plant en de grond komt te zitten. “En dit middel blijft daar enkele maanden zitten. Als je na korte tijd weer gaat planten, kunnen de wortels de stoffen weer opnemen. Gramoxone werkt alleen op de bladeren”, geeft hij aan.

Nieuw stuk bos kappen kost veel geld
Bajnath geeft mee dat indien een landbouwer biologische landbouw wil uitoefenen, hij geen stuk areaal kan gebruiken waarop glyfosaat is gespoten. ‘Want het gif blijft tot in de bodem zitten.’ Deze landbouwer moet dan op de primitieve wijze een nieuw stuk bos kappen. En voor deze landbouwer gaat het stukken moeilijker zijn om het hardnekkige onkruid de baas te blijven. Onkruid handmatig verwijderen, vergt meer tijd, moeite en manschappen. En deze worden in financiën uitgedrukt, die uit de zak van de landbouwer moet komen. Opmerkelijk is dat biologische landbouw geschikt is voor personen die landbouw op kleine schaal doen.

Vervanging
Maar Bajnath blijft positief gestemd dat ondanks het verbod op onkruiddodende middelen er een oplossing moet zijn voor het hardnekkige onkruid. Volgens Kandhai is LCK al bezig uit te kijken naar vervanging van glyfosaat. “Het probleem is niet om een vervanging te vinden. Het gaat om de prijs die je ervoor moet betalen. Bij de Coöperatie-winkel hebben we momenteel een middel dat voorlopig als vervanging kan dienen, maar die kost SRD 90 per fles. De normale glyfosaat kost SRD 30 per fles. Maar we kijken uit naar een goedkope vervanging op de internationale markt. Tot nu toe zien we alleen duurdere versies”, geeft Kandhai aan.

Asha Gajadien-Bhagwat