Dinsdag 19 februari 2019

1Gajadien ontvangt geen dubbele salaris meerVHP-assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat De Nationale Assemblee te lang draalt om een einde te maken aan het fenomeen van dubbele salarissen van haar leden middels wetgeving aan te pakken. “Voor mij is het zeker van belang dat de kwestie van de dubbele salarissen goed geregeld worden. Momenteel krijgt zeker 70% van de leden een dubbele vergoeding, terwijl de meeste van hun daarvoor geen arbeid verrichten. Wij moeten daarom een einde maken aan deze dubbele salarissen”, zegt Gajadien aan Dagblad Suriname. Gajadien heeft ongeveer vijf maanden terug een einde gemaakt aan de storting van zijn salaris als ontheven onderdirecteur van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (toen Openbare Werken). Dat deed hij middels het deactiveren van zijn bankrekening. De VHP’er vindt het discriminerend dat er wel wettelijke regels ingesteld zijn voor personen die uit hun huidige functie stappen om minister te worden, terwijl assembleeleden na hun zittingsperiode met de gebakken peren zitten. “Ik heb bijna 30 jaren gewerkt bij de overheid en daar heeft de politiek niets mee te maken. Bij ministers zijn er wel wettelijke regelingen dat als ze minister af zijn, ze terug kunnen komen als ambtenaren. Voor een ambtenaar die DNA-lid wordt en in een bepaalde functie dient is er niet geregeld hoe deze persoon wordt opgevangen wanneer zijn zittingsperiode in het parlement is verstreken”, aldus de politicus.

Vanaf 2011 strijd tegen ‘gewijzigde beleidsinzichten’
Gajadien voert aan dat hij sinds 2011 een strijd voert tegen het onrechtvaardig besluit van de toenmalige regering om vanwege ‘gewijzigde beleidsinzichten’ een groot aantal ambtenaren te ontheffen. Als onderdirecteur op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (toen Openbare Werken) werd ook hij slachtoffer van dit handelen. “Het argument van gewijzigde beleidsinzichten heeft men niet kunnen motiveren, terwijl zo een besluit niet gepast is tegen werkers. Daarom heb ik toen in 2011 een rechtszaak aangespannen tegen de Staat. Echter, tot de dag van vandaag is er geen uitspraak gekomen”, benadrukt de politicus.

Misleid door Ameerali en Simons
De VHP’er benadrukt in dezelfde periode ook te zijn misleid door een belofte van toenmalige vicepresident Robert Ameerali en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. “Ik heb moeten wachten, omdat zij aangaven dat er een wetswijziging zou komen waarbij de situatie van ambtenaren, die ook parlementariër zijn, geregeld zouden worden. Toen ik in 2015 opnieuw lid werd van De Nationale Assemblee heb ik getracht op correcte wijze mijn werkzaamheden weer te starten in mijn functie op het ministerie. Helaas lukte dat niet”, zegt hij.

Brief naar regering biedt ook geen soelaas
In 2016 besloot Gajadien om de regering aan te schrijven met het verzoek zijn salaris stop te zetten en schriftelijk aan te geven dat wanneer hij geen DNA-lid meer is, hij weer kan beginnen in zijn functie als onderdirecteur op OWT&C. Ook dit leverde geen bevredigend antwoord op vanuit de zijde van de regering. Uiteindelijk besloot Gajadien ongeveer vijf maanden terug om zijn bankrekening te deactiveren, waardoor het salaris van onderdirecteur niet meer daarop kan worden gestort. “Het is dus een pertinente leugen dat ik een dubbel salaris eropna houd. Dit zal zo blijven totdat er een bevredigend antwoord is over het herstarten van mijn werk op OWT&C na het verstrijken van mijn DNA-lidmaatschap”, aldus de politicus.

FR