Woensdag 13 maart 2019

“Als mensen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare handelingen, moeten zeker achter slot en grendel worden geplaatst. Het moet echter niet alleen hierbij blijven, want de gestolen middelen moeten ook weer teruggehaald worden voor de samenleving.” Dit zegt assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) in een reactie op het strafrechtelijk onderzoek, dat gaande is naar de miljoenen die verdwenen zijn uit de staatskas op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het gaat om geld dat bestemd was voor Algemene Kinderbijslag (AKB). Meer dan vijf personen, waaronder ook onderdirecteur Gregory C., zijn aangehouden door de politie. Ondertussen heeft de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van Gregory, die belast was met administratieve uitbetaling van sociale voorzieningen, met 30 dagen verlengd. Gajadien voert aan dat het te vaak gebeurt dat Surinamers in belangrijke posities landgenoten voor miljoenen benadelen en slechts met korte celstraffen van enkele maanden gemakkelijk ervan afkomen. Dit is één van de zaken waarvoor hij onlangs ook gepleit heeft, kort voor de aanname van de Anticorruptiewet. Hij pleit wederom ervoor dat regels verder worden aangescherpt.

Onderzoek niet ‘blauw blauw’ laten
De onregelmatigheden zijn in de periode 2014 en 2015 ontdekt. Toen zwaaide Alice Amafo, die nu ook door de politie wordt verhoord, de scepter op Sozavo. Gajadien is het eens dat geen enkele uitzondering gemaakt moet worden in het onderzoek. “Daarvoor bestaan onze instituten. Ik hoop alleen dat alles goed onderzocht wordt en zaken niet ‘blauw blauw’ gelaten worden. Anders blijft een stigma op de persoon haar naam, terwijl niemand uiteindelijk weet of de verdachten wel of niet schuldig zijn bevonden”, aldus de politicus. Amafo benadrukte eerder tegenover de krant dat zij tijdens haar periode op Sozavo naar eer en geweten heeft gewerkt.

Ruim SRD 6 miljoen verduisterd
Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting onthulde in oktober vorig jaar dat er onregelmatigheden zijn ontdekt met AKB-gelden. In samenspraak met de regering is toen de procureur-generaal ingeschakeld voor een justitieel onderzoek. Volgens haar gaat het om een bedrag van ruim SRD 6 miljoen, maar het onderzoek zal dat uitwijzen. In deze zaak worden personen verdacht van gekwalificeerde verduistering en wederrechtelijke toe-eigening van staatsmiddelen en knevelarij. Indien schuldig bevonden, riskeren zij een celstraf van maximaal 6 jaren. AKB wordt niet op de bank gestort en wordt één keer in het jaar uitbetaald. Het gaat om SRD 50 per kind per maand of SRD 600 per kind per jaar. De mensen moeten op basis van bekendmakingen het geld gaan ontvangen in het ressort.

FR