Woensdag 20 maart 2019

VHP-assembleelid Asis Gajadien is niet verrast met de mededeling van de regering dat de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) niet meer per 1 juli ingaat. “Ik heb al meerdere keren aangegeven dat 1 juli als invoerdatum onrealistisch was, dus het verbaast mij dat de regering nu doet alsof dat niet te voorzien was. De overheid kondigt al drie jaren aan dat zij BTW in het kader van hervorming van de belastingen zal doorvoeren, maar de wijze waarop omgegaan wordt met deze kwestie zie ik de regering Desi Bouterse-Ashwin Adhin binnen deze regeerperiode niet komen met de implementatie van BTW”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, heeft reeds in juli 2017 tegenover de krant benadrukt dat de haastige invoering van BTW onrealistisch is. Dat de invoering van BTW in januari 2018 werd verschoven, had hij reeds in oktober 2017 in een gesprek met de krant aangegeven. Hetzelfde ook met de ingangsdatum van 1 juli. Dit had de VHP’er in de DBS-editie van 13 maart al voorspeld, nadat belastingdirecteur Roy May de nieuwe streefdatum op een seminar bekend had gemaakt. Gajadien benadrukt dat steeds een nieuwe streefdatum voor de invoering van BTW als worst wordt gehangen om zodoende niet in een slecht plaatje te komen bij internationale kredietbeoordelingsbureau’s. “Het zogenaamd voorhouden dat het verschoven wordt, heeft alleen te maken met de commitments die men heeft naar de internationale gemeenschap toe in het kader van de hervorming van het fiscaal programma.” Hij stoort zich ook eraan dat tot nu toe niet bekend is wat de exacte hoogte zal zijn van de BTW. Belastingdirecteur May zij eerder dat dit tussen de 10 % en 17% zal bedragen, zoals dat ook gangbaar is binnen de regio.

Transformatieprocessen konden vooraf worden gepland
De redenen van de verschuiving hebben volgens het ministerie van Financiën te maken met wijzigen van het huidig computersysteem in een nieuwe, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke, nog door te voeren processen. Gajadien voert aan dat al deze probleempunten maanden terug bekend waren. “De transformatieprocessen van computersystemen en voorbereiding van wetsproducten konden daarom van tevoren worden gepland. Voor een dergelijke ingrijpende verandering is de juridische basis cruciaal. Echter is gebleken dat een wetsvoorstel hiertoe het parlement nog niet heeft bereikt. Die wet is niet eens goedgekeurd. Dit, terwijl men reeds bezig is om streefdata te bepalen. Dit is alleen maar een bevestiging dat regering Bouterse-Adhin een zwakke regering is die niet kan plannen. Zij regeert alleen maar om het traject tot 2020 volledig te maken”, aldus de politicus.

FR

Meer Binnenlands Nieuws