Zondag 16 juni 2019

De recent gehouden persconferentie van de presidentiele onderhandelingscommissie, onder leiding van voorzitter Dilip Sardjoe, was volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien niets anders dan een manier om de multinational Alcoa verder vrij te pleiten van haar verantwoordelijkheden richting Suriname. De commissie, ondersteund door Koster Advocaten, blijft erbij dat Alcoa geen wanprestatie heeft geleverd. “Het zijn de advocaten van Alcoa die aan het woord zijn geweest. Terwijl de hele samenleving ziet dat Alcoa zich zou moeten houden aan wat getekend is in de Brokopondo Overeenkomst, zien de president en zijn onderhandelingscommissie niet dat Alcoa wel wanprestatie verweten moet worden”, zegt Gajadien aan Dagblad Suriname. Gajadien voert aan dat ondertussen al 4 jaren verstreken zijn van het moment in 2014 toen Alcoa voor het eerst kenbaar maakte dat zij de deuren in Suriname definitief zou sluiten. “De regering en haar onderhandelingscommissie zijn vanaf toen blijven dralen ten gunste van Alcoa, waardoor het bedrijf nu in een positie terecht is gekomen waar zij gemakkelijk kan aangeven dat alles wat zij doet met goedkeuring gebeurt van de Surinaamse overheid. Dus Alcoa pleit zich helemaal vrij”, aldus de VHP’er.

80% realisatie niet voor Staat Suriname
Sardjoe vindt dat tijdens de onderhandeling het beste resultaat is behaald. Meer dan 80% is binnengehaald voor de Staat Suriname. In deze zinsconstructie kunnen volgens Gajadien de woorden ‘voor de Staat Suriname’ weggeschrapt worden, omdat er een heleboel zaken waren die ook veilig gesteld konden worden voor het land. Zo verwijst hij naar de ontmanteling van de Paranam raffinaderij, omdat de Surinaamse regering en de commissie ervan uitgingen dat de aluinaarderaffinaderij in een slechte conditie is en niet meer gebruikt kan worden. Redden van de sector is volgens Sardjoe niet haalbaar, omdat er geen bauxietreserves meer zijn in het oosten van Suriname. “In feite komt het erop neer dat Alcoa het ter beschikking had gesteld, maar de regering zag er geen voordelen in, dus moest het ontmanteld worden. Als dat die 80% is waarover die presidentiele commissie het heeft gehad, dan is het voor hen. In ieder geval niet voor Suriname”, aldus Gajadien.

Wijzigingsvoorstellen nog niet digitaal ter beschikking
Hoewel de regering aangegeven heeft dat dat de voorstellen voor de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst al naar De Nationale Assemblee heeft gestuurd, zegt Gajadien dat de overeenkomsten nog niet digitaal ter beschikking zijn van de assembleeleden. Duidelijk bewijs volgens hem dat men een vertragingspolitiek toepast. Alleen de machtigingswet is ter beschikking. De regering wil hiermee door De Nationale Assemblee gemachtigd worden om naar eigen bevindingen zaken met betrekking tot de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst af te handelen. Gajadien benadrukt dat hij in ieder geval geen voorstander is om zo een zwaarwichtige machtiging aan deze regering toe te kennen.

Is 80% van onze bauxietsector behouden?
De waterkrachtcentrale Brokopondo wordt in december 2019 van de Staat Suriname. De commissie zegt dat de krachtcentrale zal worden overgedragen aan een bedrijf dat honderd procent van de Staat is. Het kan dat het een nieuw staatsbedrijf wordt of een bestaand staatsbedrijf in de energiesector. Overdracht aan een staatsbedrijf zal volgens Gajadien moeten om zodoende de Energiewet niet te overtreden. “Ons zorg is dat men zich alleen op dit punt richt. Toen de eerste onderhandelingen hier gevoerd werden, heeft men gelijk aangegeven dat men de stuwdam wil overnemen. Men heeft zich hierna vanwege populistische redenen volledig gericht op de overname, maar men heeft helemaal niet gedacht aan het behoud van de bauxietsector. Is 80% van onze bauxietsector behouden? De overname van de waterkrachtcentrale staat buiten kijf en is geen verworvenheid van deze regering. Integendeel heeft men de belangen van de Staat verder verkocht”, aldus Gajadien.

Onafhankelijke deskundigen exacte milieuschade laten calculeren
Volgens Sardjoe trekt de Alcoa 315 miljoen US dollars uit voor herstel van de milieuschade. Het bedrijf is bereid om meer te betalen als het moet. Gajadien vindt dat het moeilijk is om in te schatten hoe groot de milieuschade precies is, omdat alle informatie tot nu toe gebaseerd is op rapporten die door Suralco zelf ter beschikking zijn gesteld. Volgens hem zouden juist onafhankelijke deskundigen hierop moeten worden losgelaten.

FR