Maandag 18 juni 2018

Gajadien “Adhin laatste persoon die over corruptie moet praten”Assembleelid en VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien zegt dat vicepresident Ashwin Adhin de laatste persoon is die over een kruistocht tegen corruptie moet praten. Volgens de politicus is het dezelfde Adhin die tijdens zijn ambtsperiode op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) grootschalige corruptie heeft gefaciliteerd. “Door rancune van deze zelfde vicepresident en zijn huidige onderwijsminister zit een klokkenluider vandaag de dag nog steeds zonder werk. Zoals zaken nu in de Anticorruptiewet zijn opgenomen, kon Adhin toen ook vervolgd worden”, zegt Gajadien aan Dagblad Suriname. De politicus verwijst naar de bevindingen die in een rapport door de voormalige transitiemanager van de afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie (LPD) van Minowc als transitiemanager waren vastgelegd. In dit rapport wordt door het personeelslid gesteld dat er sprake is van ‘structureel mismanagement’ op deze afdeling, terwijl de leiding van het ministerie daarvan op de hoogte bleek te zijn. Opvallende punten die in het rapport zijn aangehaald, hebben te maken met het verdwijnen van schoolartikelen, magazijnen die ingehuurd worden door het ministerie voor de opslag van boeken die onnodig veel geld kosten, arbeiders die niet-productieve overuren maken, alsook externe arbeiders die onnodig worden aangetrokken. Vervanging van R., het waarnemend hoofd van de afdeling, dat de vaardigheden om de LPD te leiden zou missen, was volgens de transitiemanager dringend gewenst.

R. is toevalligerwijs een neef van Adhin en de gewezen directeur van het bedrijf Masa Mining Company NV. Adhin had destijds ontkend bemiddeld te hebben bij de toewijzing van mijnbouwconcessies aan het bedrijf Masa, waarin zijn vader en zus aandelen hebben en waarvan de naam een weergave is van zijn eigen initialen, Michael Ashwin Satya Adhin. “Als Adhin inderdaad zo een wens had, had hij toen al deze zaak grondig laten onderzoeken. Integendeel is een jonge, hard werkende Surinamer met ontslag gestuurd en kan hij nog steeds niet aan een baan komen”, aldus Gajadien.

Opslagruimtes gehuurd van familieleden en vrienden
De voormalige transitiemanager kwam tot de conclusie dat in één van de opslagruimten, die meer weg heeft van een krot dan een magazijn, incourante boeken liggen die sinds september 2013 nog niet vernietigd kunnen worden. Voor de huur van de ruimte aan de Posrentraat betaalde de staat maandelijks SRD 18.700. De ruimte behoort per toeval aan O., een aangetrouwd familielid van Adhin, toe. O. is kort voor de verkiezingen aangesteld op het Minowc als beleidsadviseur. Ook liggen er elders boeken in gehuurde ruimtes, waaronder een magazijn aan de Hendrikstraat, behorende aan een vriend van Adhin, die hiervoor maandelijks SRD 3850 ontvangt. Een andere opslagruimte is Combe Gallerij, waarvoor maandelijks SRD 19.475 betaald wordt aan huur. Deze ruimte mag niet door Onderwijs-medewerkers betreden worden zonder begeleiding van mensen van Combe Markt, die ook daarvoor betaald moeten worden. Ook blijkt dat voor transport van materiaal vaker vervoersmiddelen van Combe Markt worden aangetrokken, inclusief chauffeurs, terwijl de LPD-arbeiders hiervoor ingezet kunnen worden. Zelfs sjouwers van Combe Markt worden ingezet en met bestelbonnen betaald. Ze hebben geen contract met het ministerie en blijven hierdoor onzichtbaar voor de overheid.

Bevindingen Clad
Er is eveneens een rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (Clad) op 11 augustus 2015 uitgebracht over de afdeling LPD. De opslag van de literatuur geschiedt volgens de Clad echter op twee locaties, te weten op het terrein van de afdeling LPD en een magazijn aan de Grote Combéweg. Deze locatie wordt door het directoraat gehuurd bij Combé Markt. Hier vindt de opslag plaats van schoolmeubilair. De Clad heeft vastgesteld dat de afdeling niet beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie, waarin het proces van ontvangst, opslag, voorraadadministratie, distributie en bewaking is vastgelegd. Het risico hierbij is dat taken naar willekeur kunnen worden verricht door de relevante functionarissen. Ook laat de beveiliging te wensen, waardoor schoolmeubilair vooral op het terrein van LPD onbewaakt kan worden weggedragen.

FR