Dinsdag 21 mei 2019

Het behoeft geen betoog dat politiek zonder kapitaal haast niet mogelijk is maar dat het vertrouwen van de werkelijke machthebbers: het volk, koste wat het kost geschaad wordt door dit kapitaal, getuigt niet meer van moreel, ethisch en fatsoenlijke politiekvoering. Hieraan kan alleen door deze machthebbers een einde gemaakt worden. Wanneer zij begrijpen dat hun zogenoemde volksvertegenwoordigers niet altijd hun belangen dienen maar onder valse voorwendsels die van het kapitaal.

In de verkiezingen van 2010 is door de NDP de basis gelegd voor regeermacht door het kapitaal. In dit verband breng ik in herinnering de politieke escapades: in de volksmond overloperij, omkoperij en prostitutie onder de politici om aan onverdiende bommen geld en grote bezittingen te komen. Het is dan ook geen wonder dat zulk gedrag tegenwoordig wordt gerechtvaardigd door de zogenoemde veranderde inzichten van mens en maatschappij terwijl zulke praktijken slechts getuigen van hoe onzuiver immoreel en onethisch om niet te praten van hoe viezer politiek in Suriname aan het worden is.

Wanneer deze gedragingen beperkt zouden zijn tot zogenoemde laag geschoolde en wellicht onontwikkelde politici dan zou het nog door de beugel kunnen maar van hoog geschoolde politici op academisch niveau wordt niet verwacht dat deze zich ten prooi stellen van kapitalisten die slechts hun enge belangen koste wat het kost, door elke potentiële machthebber cq politieke partij dan wel politieke combinatie, behartigd willen zien. Misschien hebben regeringen voor de regering Bouterse zich ook niet al te fatsoenlijk gedragen maar wat de regering onder leiding van president Bouterse afgelopen ongeveer 9 jaren heeft gepresteerd is qua immoraliteit en partijdigheid helemaal niet naar huis te schrijven. Vooral het doen ontslaan van de Governor van CBvS is de climax van bad governance. De regering wringt zich nu in allerlei bochten om de man in wie eerst het vertrouwen wordt gesteld om economisch herstel en vooruitgang te realiseren op basis van zijn ervaring met financiële en monetaire goeroe’s als André Telting en Humphrey Hildenberg wordt allerlei lelijke verwijten naar het hoofd toe geslingerd notabene met medeneming van autoriteiten als Prof Anthony Caram en drs Silvano Tjong-Ahin en drs Jim Bousaid. Foei toch Regering!!!

De Nationale Assemblée en met name het coalitie gezinde parlement doet er hier een schepje boven op om zich werkelijk als een verlengstuk van de regering te gedragen. Zijn deze politici vergeten dat zij volksvertegenwoordigers zijn of weten ze niet meer wat dat betekent? In elk geval het volk weet wel langzaam zeker wie zich als hun vertegenwoordiger gedraagt maar misschien weten zij onvoldoende dat wanneer zij hun vertrouwen aan deze zogenoemde messiah heeft gegeven deze dit beschamen door het veelal in te ruilen met de macht van het kapitaal: villa’s, dimaxen, grote lappen grond en noem maar op.
Het is jammer om te constateren dat jarenlange offers om te studeren, kennis op te doen, attitudes te ontwikkelen, houdingen eigen te maken, waarden en normen in acht te nemen die het volk naar een betere Suriname brengt, vergeten worden door deze intellectuele-politici en gekozen wordt om het enge belang van een stelletje kapitalisten te dienen. Ten koste van het verpauperde volk dat meedogenloos door deze politici steeds opnieuw misleid worden om telkens opnieuw meer rijkdom en geld te vergaren.
Het moet nu tot de echte machthebbers: het kiezers volk doordringen voortaan aan hun politieke partijen niet alleen theoretische eisen voor benoembaarheid in politieke en ambtelijke functies mondeling stellen maar deze ook schriftelijk in de vorm van functie profielen en taakomschrijvingen door hun politieke besturen opvragen en hen daaraan houden. Verder laten vastleggen dat eventuele ongewenst gedrag zoals eerder aangehaald niet ongestraft wordt gelaten. In elk geval moet zij afdwingen dat een pakket van voorzorgsmaatregelen getroffen worden dat betrokkenen om de zetels voor de partij te behouden wellicht door een opschuif systeem. Alleen een bewust volk zal kunnen beletten dat overmatig kapitaal lustige kandidaten ongeacht hun culturele en structurele bagages buiten de boot worden gehouden en de politieke winsten niet als een donderslag bij heldere hemel wordt omgezet in politieke verliezen.

Mr. Sharda S. Thakoer (advocate)