Woensdag 20 februari 2019

Frontfoto1Tijdens de openingsspeech van het evenement, waarbij vos-studenten door het motivatie-instituut MotiefA een motivatiesessie verzorgd kregen, heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Liliën Ferrier, hen voorgehouden goed na te denken over hun toekomst. De minister is van mening dat het niet behalen van een diploma op de universiteit niet het einde betekent van hun carrière. “Er zijn veel meer mogelijkheden, die kunnen leiden tot het verwezenlijken van je doel.” Er zijn onder andere online studiemogelijkheden of diverse opleidingen die de student kan volgen. “Echter moet je een goede evaluatie maken van jouw toekomst. Verder drukte de minister de studenten op het hart om de leerstof niet te onderschatten. Een goede voorbereiding en planning blijven belangrijk, wil je je doel bereiken. Zie het als een jaar van kansen”, aldus de minister. Gisteren hebben de leerlingen van 4 vos-scholen ,te weten Lyceum 1, AMS, Hoogendoorn Atheneum en Scholengemeenschap Kwatta, een motivatiesessie gevolgd van het instituut MotiefA. In de middag waren de studenten van het Imeao, de tweede en vierde leerjaar aan de beurt. Ellvirah Zevenbergen, penningmeester bij MotiefA, zegt dat het helemaal niet erom gaat naar de niet behaalde vakken te kijken of lesmateriaal, maar meer naar wat er mis is gegaan en hoe het mis is gegaan en vooral hoe dit aan te pakken. “We kijken dan hoe we de studenten verder kunnen motiveren. Het belangrijkste is om door middel van gesprekken na te gaan wat de jongeren nodig hebben. Er wordt gewerkt vanuit het oogpunt van je eigen doelen. Hoe stel ik mijn onderwijsdoelen voor en wat wil ik bereiken.

Kwetsbare groepen versterken
Gisteren was de eerste dag van de sessie. Op 21 augustus is de tweede dag, waarbij 10 mulo- en lbgo-scholen deze motivatiesessies zullen volgen. MotiefA is 5 jaar geleden officieel van start gegaan. Echter zijn personen binnen MotiefA reeds 10 jaar actief bezig in die wereld van motiveren, inspireren en coachen. Dit jaar heeft dit instituut gemeend reeds voor aanvang van het schooljaar de kwetsbare groepen te versterken. Dat doen zij middels het project genaamd ‘Motivation is the key!’ De bedoeling is om voor de studenten, die het examen niet succesvol hebben doorlopen, een motivatiesessie te houden. Kortom worden deze motivatiesessies het heel jaar door gehouden voor de scholen, niet alleen kort voor het examen. We willen meer bereiken, vandaar dat de sessies vandaag gratis zijn.
“Er is met de Kaykoesyschool vanaf vorig jaar nadat de uitslagen bekend werden contact opgenomen, want wij konden ons niet voorstellen dat het slechte resultaat heeft gelegen aan de vorm van onderwijs. Het ging namelijk om dezelfde groep leerkrachten, maar ze waren de motivatie en/of nieuwe inzichten kwijt en de kinderen waren ook niet gemotiveerd. De ouders werden ook vanaf begin niet bij betrokken. MotiefA is vervolgens gesprekken aangegaan met de ouders, alsook met het schoolhoofd, waarna we overgegaan zijn tot de sessies te verzorgen, wat kosteloos is gedaan dankzij donaties uit de samenleving.”

NK